Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejsce do kreowania inicjatyw

Miejsce pracy twórczej, inkubator nowoczesnych technologii, przestrzeń do działania dla organizacji pozarządowych, czy może punkt integracji sąsiedzkiej – o tym jaka będzie rola Klastra Zabłocie 20.22 rozmawiano podczas zdalnego posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Radni zapoznali się z podsumowaniem konsultacji społecznych dotyczących Klastra Zabłocie 20.22. Konsultacje dotyczyły funkcjonowania jednego z budynków wchodzących w skład klastra, określanego przez UMK jako budynek A. Konsultacje prowadził Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji. Uczestnicy konsultacji mieli przede wszystkim przedstawić, jakie według nich funkcje powinien spełniać klaster, jak ma wyglądać model działania tego przedsięwzięcia. Ważnym było również wskazanie podmiotów, których wiedza i doświadczenie może pomóc przy tworzeniu klastra. Konsultacje formalnie trwały od 2 marca do 11 września. Jednak ze względu na epidemię, większość działań musiała odbywać się jedynie online. We wrześniu przeprowadzono badanie fokusowe – dyskusję ekspercką dla zarejestrowanej grupy osób, w której udział wzięli przedstawiciele świata nauki, nowych technologii, przedsiębiorczości, rzemieślników, Rady Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy XIII Podgórze, organizacji pozarządowych oraz aktywistów miejskich. Natomiast na wcześniejszym etapie konsultacji w ankietach aż połowa respondentów zaznaczyła, iż chciałaby, aby to miejsce było przestrzenią dla rozwoju i działania ich organizacji pozarządowej, a także - jako mieszkańcy - chcieliby realizować tam aktywności sąsiedzkie i społeczne. Niemal drugie tyle odpowiedzi wskazywało Klaster jako miejsce, które sprzyjać będzie rozwojowi zainteresowań, pasji, wymiany doświadczeń, kreacji nowych inicjatyw, a także jako przestrzeń do nauki i pracy. Głównym założeniem projektu jest podzielenie budynku Klastra na „strefy”, w ramach których działają i współpracują ze sobą różne podmioty. W ten sposób planuje się podział Klastra na strefy: przedsiębiorczości (obejmujące m.in. start-upy), kreatywności (sztuka, design, nowe media, przestrzeń wystawiennicza itp.) oraz innowacji społecznych (skupioną głównie wokół działań NGO, inkubatorów i laboratoriów społecznych).

Przewodniczący Komisji  Łukasz Sęk pytał o obecny etap działań, związanych z tworzeniem tego miejsca. Urząd posiada już umowę z wykonawcą budowy. Podpisanie jej nastąpiło 11 lutego 2020 r. Planowany termin zakończenia części inwestycyjnej przypada na grudzień 2021 r. Jak zaznaczyła Magdalena Wiechniak, zastępca dyrektora Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, wszelkie terminy inwestycyjne mogą ulec zmianie ze względu epidemię.

Z dokładnym raportem podsumowującym konsultacje można się zapoznać na stronie rewitalizacja.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat