Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto wspiera system pomocy społecznej w czasie pandemii

Przeciwdziałanie COVID-19 to jedno z najważniejszych wyzwań dla Krakowa od początku pandemii. W systemie pomocy społecznej dotychczas przeznaczono środki w wysokości ponad 13 800 000 zł, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej blisko 9 500 000 zł, środki Gminy Miejskiej Kraków 4 300 000 zł.

Fot. Magiczny Kraków

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

Zakupiono środki ochrony osobistej, w tym:

 • rękawiczki jednorazowe – ponad 2 600 000 sztuk
 • maseczki i półmaseczki – ponad 213 000 sztuk
 • przyłbice ochronne – ponad 5 700 sztuk
 • kombinezony – ponad 3 000 sztuk
 • płyn do dezynfekcji rąk – blisko 33 000 litrów
 • ochraniacze na buty – blisko 14 500 sztuk
 • czepki ochronne – ponad 9 500 sztuk
 • testy – ponad 1000 sztuk

Dostarczono posiłki, żywność, zakupy i leki:

Łącznie od marca wsparciem w formie dostarczenia odpłatnie lub też nieodpłatnie posiłków, żywności, zakupów, leków objętych zostało 897 osób, w tym:

 1. Pomoc w formie zakupów, posiłków i paczek żywnościowych została udzielona 773 osobom przebywającym w kwarantannie i izolacji:
 • dostarczono „pod drzwi” zakupy dla osób objętych kwarantanną - 109 razy
 • paczki żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomo Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - 552 osób
 • leki z aptek dostarczono 5 osobom (przy równoczesnej dostawie żywności)

2. Udzielono wsparcia 124 seniorom w formie dostarczenia odpłatnych i nieodpłatnych zakupów przy współpracy z Auchan – łącznie wykonano 758 dostaw zakupów w okresie od 18 marca do 25 czerwca.

3. Dostarczano i wydawano posiłki dla bezdomnych – 2 951 posiłków. W okresie braku możliwości spożywania posiłków w barach, dostarczano i wydawano posiłki w opakowaniach jednorazowych

Zabezpieczenie dodatkowej kadry w placówkach całodobowej opieki na wypadek zachorowań pracowników.

Zakupiono sprzęt audiowizualny: laptopy, słuchawki, kamery internetowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do nauki zdalnej:

 • komputery z oprogramowaniem - 247 sztuk
 • sprzętu multimedialnego – 58 sztuk

Ze wsparcia skorzystało 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 174 rodziny zastępcze i 2 rodzinne domy dziecka.

Zorganizowano oraz doposażono miejsca kwarantanny i izolacji:

Z miejsc kwarantanny w ośrodku przy ul. Krakowiaków skorzystało 25 osób.

Zabezpieczono nieruchomości, w których realizowane są zadania pomocy społecznej:

 • m.in. poprzez budowę okienek podawczych, montaż drzwi ograniczających wejście na teren budynku, montaż przegród pleksi, dezynfekcje pomieszczeń, zakup dozowników na płyn dezynfekujący.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-10-14
Data aktualizacji: 2020-10-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź