Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejscowe plany i powstanie ośrodka

Między innymi o budowie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt dyskutowali radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa podjętą 9 stycznia 2019 r. - na terenie Krakowa ma powstać profesjonalny ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, który ma być zlokalizowany w Lasach Tynieckich - jest to lokalizacja wybrana podczas konsultacji z mieszkańcami. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ośrodka. Termin składania ofert minął 8 października. Wątpliwości w sprawie budowy ośrodka w Lasach Tynieckich ma m.in. radny Marek Sobieraj, który podczas posiedzenia komisji pokazywał listę ponad 500 podpisów mieszkańców, którzy nie chcą, by ośrodek powstał w Lasach Tynieckich. Wskazywał też, że nieodpowiedzialnością i niegospodarnością jest tworzenie takiego ośrodka, kiedy Uniwersytet Rolniczy również jest w trakcie przygotowań do budowy tego typu lecznicy. – Nasz ośrodek powstanie szybciej niż miejski, mamy już prawomocne pozwolenie na budowę. Kosztorys opiewa na 37 mln zł, wbicie łopaty planowane jest na początek przyszłego roku – mówił Tomasz Szanser, kanclerz Uniwersytetu Rolniczego. I dodawał, że klinika małych zwierząt UR powstanie niezależnie od tej planowanej przez Miasto. Obecna na posiedzeniu Komisji Joanna Wójcik, prezes Fundacji  Dzika Klinika podkreślała, jak ważne jest by powstał ośrodek dla dzikich zwierząt, który będzie instytucją miejską. Tylko wtedy będzie transparentny.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice - Rejon Koncentracji Usług”(druk nr 1432) oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II - części A, B, C”(druk nr 1436).

Pozytywne opinie Komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa -os. Gotyk” (druk nr 1457); rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie A-B” (druk nr 1468); rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” złożonych w czasie II i III wyłożenia (druk nr 1470) oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice Południe” (druk nr 1472).

Radni wysłuchali, a zaopiniują przed drugim czytaniem prezentację projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie -A-B” (druk nr 1467), obszaru „Mistrzejowice – Południe” oraz „Górka Narodowa – os. Gotyk”.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” (druk nr 1469) również zaopiniowany zostanie przed drugim czytaniem. Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji, przedstawił uwagi do koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego”, które radni wypracowali podczas spotkania zespołu roboczego. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie wraz z przedstawionymi uwagami.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat