Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Optymalizacja funkcjonowania transportu - wywiad z radnym Włodzimierzem Pietrusem

O potrzebnych zmianach w polityce transportowej oraz koniecznych inwestycjach w Nowej Hucie z radnym Włodzimierzem Pietrusem rozmawia Katarzyna Maleta-Madejska.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl
Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Klub Prawo i Sprawiedliwość niedawno mocno sprzeciwił się polityce transportowej miasta. Proszę powiedzieć, co działa na jej niekorzyść?

Włodzimierz Pietrus: Mówiąc o prowadzonych przez Miasto działaniach w zakresie transportu, szczególną uwagę należy zwrócić na „eksperymenty”, które mieszkańcy bardzo źle przyjmują. Wymienić tu można zawężanie ważnych ciągów komunikacyjnych – tylko do jednego pasa – w różnych rejonach Krakowa. Ponadto po raz kolejny na Kazimierzu zostaje wprowadzona Strefa Ograniczonego Ruchu, co wyklucza wjazd do tej części miasta osobom w niej niemieszkającym, a więc wprowadza utrudnienia nawet dla ich najbliższej rodziny. Takie rozwiązanie „zabija” działalność gospodarczą kilkuset przedsiębiorcom na Kazimierzu. I dzieje się to w czasie, gdy krakowska turystyka, w tym ta z Kazimierza, walczy o przetrwanie. Czarę goryczy przepełniają inne problemy – brak rowerów miejskich, projekt znacznych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej  czy abonamentów parkingowych dla mieszkańców oraz pomysł likwidacji biletu 20-minutowego na rzecz 10-minutowego.

A co należałoby zmienić w tej dziedzinie, by krakowianom żyło się lepiej i wygodniej?

WP: Priorytetem musi być optymalizacja funkcjonowania transportu publicznego na terenie całego Krakowa. Poza właściwym ukształtowaniem marszrut autobusów i tramwajów potrzebne jest zintegrowanie komunikacji miejskiej z istniejącą i przyszłą komunikacją kolejową. Autobusy już teraz mogłyby dojeżdżać do niektórych przystanków kolejowych (szczególnie tam, gdzie nie przebiegają linie tramwajowe), co znacznie ułatwiłoby korzystanie z linii kolejowych. Wciąż sukcesywnie muszą powstawać parkingi typu P&R. Tu Miasto ma duże opóźnienia, nawet w budowie parkingów zaplanowanych do wykonania kilka lat temu.

Jest Pan gorącym orędownikiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na jakim etapie są rozmowy i działania w sprawie powstanie SKA do Nowej Huty?

WP: Po kilkunastu latach prób udało się znaleźć w budżecie Krakowa środki na przygotowanie „Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej”. Powstanie tego Studium będzie podstawą do pozyskiwania dofinansowania z zewnątrz. Połączenie SKA do Nowej Huty już funkcjonuje, niestety tylko w takiej skali, jak przed 20 laty, kiedy likwidowano kolejowy ruch do Nowej Huty (Ruszczy). Istnieje jednak duży potencjał dla rozwoju SKA na tej trasie. Tory na wielu odcinkach są zmodernizowane, w tym roku odnowiony został przystanek Kraków-Lubocza. Przełom dla nowohuckich połączeń nastąpi, gdy zakończy się budowa przystanku na os. Piastów. Mieszkańcy dzielnic Bieńczyce i Mistrzejowice będą mogli dojechać w kilkanaście minut do centrum Krakowa, korzystając z tramwaju i z przesiadką na pociąg. Druga nowohucka trasa do Czyżyn/Łęgu i docelowo do pl. Centralnego rozwiązałaby problemy komunikacyjne tych intensywnie zabudowywanych rejonów, w których często stoi się w korkach, np. na ul. Sołtysowskiej.

Nowa Huta to dzielnica, która zaczyna się odradzać i wzmacniać swe znaczenie. Jest Pan reprezentantem tej części miasta. Jakie inwestycja należałoby tam przeprowadzić?

WP: Od lat zabiegam o nowohuckie inwestycje, niekiedy skutecznie, mimo że jestem radnym opozycyjnym. Efektami moich działań są choćby budowa tężni i zagospodarowanie otoczenia przy Zalewie Nowohuckim, czy też sporo wykonanych nakładek drogowych. Niestety, wielu inwestycji zaniechano. Zaliczyć do nich można zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Łopackiego, niewielki odcinek drogowy dla połączenia tej ulicy z ul. Okulickiego, dokończenie ul. Fatimskiej. Dla potrzeb SKA poza przystankiem os. Piastów istotna jest też budowa estakady w ciągu ul. Blokowej. Najprostszą inwestycją i mogącą dać wymierny efekt jest utworzenie dodatkowej nawrotki dla samochodów na torowisku w al. Solidarności, co by znacznie ułatwiło życie kierowcom na skrzyżowaniu tej alei ze zjazdem z S7.

Włodzimierz Pietrus – radny miasta Krakowa, w obecnej VIII kadencji Przewodniczący Klubu Radnych PiS. Pracuje w komisjach: Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (wiceprzewodniczący komisji); Promocji i Turystyki; Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Sportu i Kultury Fizycznej oraz Głównej

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat