Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Złóż nową deklarację za gospodarowanie odpadami!

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. We wrześniu br. Rada Miasta Krakowa zmieniła metodę naliczania opłaty i wysokość stawki za śmieci. Od 1 listopada opłata ta będzie naliczana od mieszkańca. Nie można także zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów. Te zmiany pociągnęły za sobą konieczność złożenia przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości nowych deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Opłata będzie naliczana od mieszkańca i wyniesie 23 zł. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do 10 grudnia mają obowiązek złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Od 12 października formularze można składać w formie elektronicznej (jak do tej pory) za pośrednictwem strony internetowej pod adresem deklaracje.mpo.krakow.pl. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą kodu SMS. Z uwagi na panującą pandemię zachęcamy do wybrania tej prostej formy komunikacji.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości:

  • które zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej (deklaracja DJ),
  • które zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (deklaracja DW),
  • które w części są zamieszkałe przez mieszkańców (deklaracja DM) – w nowej deklaracji dla części zamieszkałej należy podać liczbę mieszkańców, a dla części niezamieszkałej liczbę i pojemność pojemników oraz częstotliwość ich odbioru,
  • które są niezamieszkałe, a odpady są gromadzone w sposób nieselektywny (deklaracja DB).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny, nie składają deklaracji. O wysokości nowej opłaty zostaną oni powiadomieni listownie. Nie składają deklaracji również właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka ryczałtowa opłaty na rok 2021 pozostaje bez zmian.

Rodzinne ogrody działkowe są zobowiązane od 1 stycznia 2021 r. do złożenia deklaracji DB zamiast obecnej deklaracji DR.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni z opłaty – w części wynoszącej 4,60 zł na każdego członka rodziny. Z części opłaty zwolnienie są także posiadacze przydomowych kompostowników. W tym przypadku stawka opłaty jest obniżona o 4 zł od mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

Właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych oraz tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe nie są zobowiązani do złożenia deklaracji. Formularz składa zarządca lub administrator nieruchomości.

 

Osobiście deklaracje można składać w Punktach Obsługi Podatnika, działających w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

  • al. Powstania Warszawskiego 10, godz. 7.40–15.00 (parter, wejście od al. Powstania Warszawskiego)
  • os. Zgody 2, godz. 7.40–15.00 (parter, stanowiska obok kas)
  • ul. Nowohucka 1, godz. 7.10–15.00 (parter)
  • ul. Wielicka 28a, godz. 7.40–15.00 (parter, stanowiska naprzeciwko kas)

W innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa deklaracje można złożyć na dziennikach podawczych. Uwaga! Pracownicy dzienników podawczych nie udzielają informacji na temat opłaty.

Osoby, które chcą złożyć deklaracje za pośrednictwem tradycyjnej poczty, prosimy o kierowanie korespondencji na adres: Wydział Podatków i Opłat UMK, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków.

Więcej informacji na temat zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu 12 616 90 33. Infolinia czynna będzie od 12 października, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15–15.00.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-10-26
Data aktualizacji: 2020-10-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź