Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto przyjrzy się inwestycjom realizowanym w związku z Covid-19

Przyjęta przez rząd 2 marca ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, weszła w życie 8 marca jako przepisy przejściowe. Obowiązywała przez 180 dni, czyli do 3 września br.

Fot. Matilda Wormwood / pexels

Na podstawie wprowadzonych wówczas przepisów, miasto nie mogło dokonywać weryfikacji przekazywanych informacji o inwestycjach antycovidowych i odmawiać ich rozpatrzenia. Ustawa określiła wyraźnie, że miasto pozostaje jedynie organem, do którego wpływało pismo inwestora.

W okresie obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19 wyłączono stosowanie przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Wyłączenie tych ustaw mogło nastąpić jedynie w ramach poszerzania bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych.

W tym czasie do Wydziału Architektury i Urbanistyki wpłynęło 77 informacji o realizacji inwestycji dotyczących różnego rodzaju robót – m.in. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na cele izolatorium, budowy obiektów usługowych lub zespołów budynków zamieszkania zbiorowego, czy też zespołu budynków jednorodzinnych (w tym przypadku wpłynęło jedynie kilka wniosków).

Miasto sprawdza stan realizacji tych inwestycji. Czynności sprawdzające prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we współpracy z Wydziałem Architektury. Czynności kontrolne zostały podjęte w odniesieniu do 62 inwestycji. Pozostałe z nich zostaną objęte kontrolą w najbliższym czasie.

Aktualnie w PINB w Krakowie zostały wszczęte postępowania administracyjne w 16 przypadkach, dotyczących głównie budowy zespołów budynków jednorodzinnych, budynku zamieszkania zbiorowego i budynków magazynowych. W większości tych przypadków roboty budowlane polegały na wytyczaniu obiektu budowlanego, czy też zagospodarowaniu terenu inwestycji. Niemniej jednak, we wszystkich przypadkach, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na mocy postanowienia wstrzymał prowadzenie dalszych robót budowlanych.

Nadzór budowlany analizuje wszystkie wyniki podjętych czynności kontrolnych i w razie stwierdzenia nadużycia przepisów art. 12 lub 12b specustawy podejmie działania przewidziane przepisami prawa budowlanego.

Dodać należy, każda informacja o zamiarze przystąpienia do robót, przekazywana była także do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w niektórych przypadkach również do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

pokaż metkę
Autor: Grażyna Rokita
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-10-14
Data aktualizacji: 2020-10-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź