Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wypracować kompromis

Mieszkańcy osiedla Szklane Domy w Nowej Hucie wzięli udział w posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, by zaprezentować swoje zastrzeżenia do prezentowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”. To nie jedyny projekt planu prezentowany podczas posiedzenia.

Fot. Tom Rollauer
Tom Rollauer

Mieszkańcom chodzi o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 88 na os. Szklane Domy. – Mamy informacje, że ma powstać budynek o powierzchni 1200 m kw, czyli bardzo duży jak na zagęszczenie, jakie panuje na tym terenie – mówiła Lucyna Przewoźniak, mieszkanka bloku 2A na os. Szklane Domy. Mieszkańcy sugerują, że budynek powinien powstać w miejscu obecnie funkcjonującej sali gimnastycznej. – Stara sala gimnastyczna wpisana jest do rejestru zabytków – mówiła obecna na posiedzeniu komisji Anna Mroczkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej 88. I dodawała, że konieczna jest budowa nowej sali gimnastycznej, gdyż obecnie w szkole nie ma warunków do ćwiczeń. Radny Stanisław Moryc, który jest Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta sugerował, że w tej sprawie potrzebne jest wypracowanie kompromisu, tak by zadowoleni byli i mieszkańcy i uczniowie podstawówki. Jednym z rozwiązań jest budowa obiektu w miejscu obecnie funkcjonującego boiska.

Pozytywne opinie Komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Rejon Koncentracji Usług" (druk 1433), uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap B, podetap B14 (druk nr 1434), uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap B, podetap B8 (druk nr 1435), rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" (druk nr 1437). Projekty uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C” oraz „Bronowice – rejon koncentracji usług” zostały zaprezentowane radnym, a opiniowane będą podczas kolejnego posiedzenia Komisji. Radnym zaprezentowana została też koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierza Wielkiego".

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat