Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe wzory deklaracji

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – tym zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Pozytywnie zaopiniowali też dwa projekty uchwał w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4. Pozytywne opinie Komisji otrzymały projekty uchwał związanych ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminem, częstotliwością i trybem uiszczania tej opłaty. Radny Andrzej Hawranek zgłaszał wątpliwości, czy zarządcy nieruchomości zdążą do listopada dostarczyć wypełnione nowe deklaracje i sugerował, by wydłużyć ten termin do stycznia 2021 r. Wszystkie powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania lokalnego prawa do ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czas na to jest do końca roku.

Pozytywną opinię Komisji otrzymał też projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 1449).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat