Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wypowiedz się na temat planu „Lindego”

W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Lindego”. Teraz dokument został upubliczniony, a miasto czeka na uwagi do niego.

Fot. BIP
BIP

Blisko 50 ha teren znajduje się na obszarze objętym planem generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016-2036. Celem przygotowanego dokumentu jest określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków - Balice poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy i kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o zawarte w studium wytyczne.

Dokument określi również zasady przekształceń terenów zabudowy magazynowo-składowej i produkcyjnej. Zamiarem miejskich planistów jest też tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służących również integracji społeczności lokalnej oraz stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych - w tym umożliwiającego szybkie dotarcie do lotniska.

22 września o zapisach dokumentu będzie można podyskutować m.in. z przedstawicielami Wydziału Planowania Przestrzennego UMK. Początek spotkania o godz. 16.00 w sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dla mieszkańców, którzy nie będą mogli wziąć udziału w dyskusji publicznej przygotowano prezentację dostępną tutaj.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do wglądu do 14 października w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42. Plan jest także dostępny na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 października - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl.

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze),
  • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat