Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Radni zdecydowali o nowych stawkach za wywóz śmieci

Miejscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Nowe zasady wejdą w życie 1 listopada 2020 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, przeciw było 17, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Po 1 listopada 2020 r. wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wyniesie 23,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wyniesie 46,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wyniesie 58,20 zł* (stawki za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł (art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypomnijmy, od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 17 tys. osób. Zdecydowana większość mieszkańców, wnoszących wnioski i uwagi (ponad 79 proc.) opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami jest konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2019 r., wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 r., 50 proc. w 2020 r., 65 proc. w 2035 r.), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Jak nowe stawki prezentują się na tle innych miast?

W przypadku stawki dla dwóch osób w zabudowie jednorodzinnej najwięcej płacą mieszkańcy Gdańska – 118,45 zł. W Szczecinie i Warszawie – po 94 zł, w Lublinie dwie mieszkające ze sobą osoby płacą 60 zł, we Wrocławiu (od 1 września) zapłacą – 59 zł, w Krakowie (od 1 listopada) zapłacą 46 zł.

Jeśli przyjmiemy za kryterium stawkę dla trzech osób w zabudowie jednorodzinnej, w Gdańsku wynosi ona 118,45 zł, w Szczecinie i Warszawie – 94 zł, we Wrocławiu (od 1 września) mieszkańcy zapłacą 88,50 zł, a w Krakowie 69 zł.

W zestawieniu kosztów zagospodarowania odpadami dla jednej osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej: w Warszawie – 65 zł, Gdańsku – 39,60 zł, Białymstoku – 36 zł, Szczecinie – 26,25 zł, w Krakowie natomiast po zmianach zapłacą: 23 zł.

Z kolei stawka dla dwóch osób mieszkających w bloku wynosi: w Warszawie 65 zł, we Wrocławiu (od 1 września) 54 zł, Szczecinie – 52,50 zł, w Krakowie zapłacą – 46 zł.

Porównując sytuację w Krakowie z gminami ościennymi (w których opłata pobierana jest od osoby), miasto wypada najtaniej, na równi z gminami Wielka Wieś i Zabierzów – po 23 zł od osoby. Stawki w pozostałych gminach przedstawiają się następująco: w Michałowicach 32 zł od mieszkańca dla zabudowy jednorodzinnej i 33,80 w wielorodzinnej, w Wieliczce – 25 zł (od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość maksymalnie 4-osobową) 20 zł (za każdą piątą, szóstą i siódmą osobę w nieruchomości) po 2 zł za ósmą i każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W Kocmyrzowie za wywóz śmieci mieszkańcy płacą 24 zł od osoby, w Skawinie 25 zł, w Liszkach 30 zł, w Mogilanach 27 zł, w Igołomi 29 zł a w Zielonkach 24 zł od osoby (jeśli nieruchomość nie stanowi wspólnoty mieszkaniowej), a jeśli stanowi, to stawka wynosi 32 zł od osoby. W Świątnikach Górnych opłata za wywóz śmieci pobierana jest na podstawie zużytej wody – 9 zł za metr sześcienny.

 

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-09-16
Data aktualizacji: 2020-09-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź