Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół zapewnia dotychczasowy przewoźnik

7 września zmienił się przewoźnik obsługujący dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i placówek na terenie Krakowa. Z uwagi na nienależyte wykonywanie zadania miasto odstąpiło od umowy z wyłonioną w przetargu firmą Mal-Bus. Usługę tę realizuje Radio Taxi Partner – przewoźnik sprawdzony już w zeszłym roku szkolnym.

 

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Firma Mal-Bus została wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego i miała realizować usługę „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym. 2020/2021”. Nie poradziła sobie jednak z tym zadaniem – w pierwszych dniach września rodzice dzieci zgłaszali zastrzeżenia co do solidności kierowców, którzy mieli spóźniać się, nie stawiać w miejscu odbioru dzieci czy zachowywać w sposób niewłaściwy.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, które nadzoruje wykonywanie dowozu dzieci, weryfikowało wszystkie niepokojące sygnały i prowadziło działania wyjaśniające z przewoźnikiem. Ze względu na brak pełnej poprawy w wykonywaniu usługi, 4 września miasto zdecydowało się odstąpić w całości od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Od 7 września dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 zapewnia Radio Taxi Partner – przewoźnik, który realizował tę usługę w roku szkolnym 2019/2020.

Poniżej telefon kontaktowy dla rodziców w sprawach harmonogramu dowozu i kwestiach organizacyjnych:

  • poniedziałek-piątek (w godz. 6-18): tel. 12 196 88, 666 034 000, 604 90 96 88
  • sobota-niedziela (w godz. 9-15): tel. dyżurny 604 90 96 88

Miasto Kraków, realizując obowiązek wynikający z prawa oświatowego, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu:

  • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
  • uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym – do najbliższej szkoły podstawowej,
  • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia.

Ponadto, z inicjatywy prezydenta Krakowa, Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr XII/200/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami. Przepisy tej uchwały realizowane są od 1 września 2019 r.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat