Ekologia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowa Huta od NATURY strony

Nowa Huta to najbardziej zielona część Krakowa. Mogą o tym przekonać się uczestnicy rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych, które w ramach projektu „Nowa huta od NATURY strony” organizuje Pracownia Animacji Ekologicznej działająca w Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Fot. okn.edu.pl

Projekt „Nowa Huta od NATURY strony” zakłada organizację weekendowych wypraw po ciekawych przyrodniczo terenach wschodniej części Krakowa. Podczas czterech spacerów prezentowane są różne wartości Łąk Nowohuckich – najcenniejszego obszaru naturalnego w tej okolicy, który chroniony jest jako użytek ekologiczny i w ramach programu „Natura 2000”.

Pozostałych siedem eskapad prezentuje wszystkie typy zieleni miejskiej: inne użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkową i forteczną, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli (w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe), zieleń ciągów rzecznych oraz lasy miejskie. Poszczególne wyprawy prowadzą znawcy poszczególnych terenów i tematów. Organizowane wydarzenia mają walor edukacyjny, ponieważ prezentują możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą i w duchu jej poszanowania.

Realizacja cyklu spacerów rozpoczęła się na początku lipca. Podczas pierwszych wypraw poprowadzonych przez dr. Macieja Kozaka uczestnicy uczyli się rozpoznawać rośliny na Łąkach Nowohuckich, a także zapoznali się z motylami modraszkami i roślinami użytkowymi, jakie rosną na terenie tego użytku ekologicznego. Dwie inne wyprawy w lipcu i sierpniu wiązały się z tematyką wodną. W trakcie jednej z nich Marcin Pawlik opowiadał o Dłubni i zieleni ciągów rzecznych, a podczas drugiej dr Kasper Jakubowski poprowadził wyprawę po nieużytkach w okolicy zalewu w Zesławicach.

Do połowy października zaplanowane są kolejne wydarzenia. Pierwszy spacer w we wrześniu dotyczył będzie zieleni parkowej i fortecznej na przykładzie Parku Lotników Polskich (6 września, prowadzenie: dr Krzysztof Wielgus). Magdalena Zych 13 września poprowadziła spacer po ogrodach działkowych, a 20 września dr Joanna Kajzer-Bonk opowiedziała o ptakach na Łąkach Nowohuckich. Natomiast 27 września dr Przemysław Szwałko zaprezentował Las Mogilski. Cykl zamknie wyprawa po zieleni podwórkowej i osiedlowej (4 października, prowadzenie: Katarzyna Fabijanowska).

Ze względu na stan epidemii spacery odbywają się w rygorze sanitarnym. Na wszystkie wyprawy wprowadzono limit uczestników, dlatego obowiązują zapisy przez formularze na stronie internetowej okn.edu.pl. Osoby, którym nie uda się zapisać na wydarzenia nie powinny się jednak martwić. Na zakończenie projektu w październiku powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Korzystając z niej będzie można samemu zwiedzać Nową Hutę od NATURY strony!

od natury strony

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-09-28
Data aktualizacji: 2020-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź