Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada Miasta – praktyczne informacje

Budżet miasta, kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nowe obiekty sportowe, lokalna partycypacja – te oraz wiele innych spraw i inwestycji, które realizowane są w Krakowie muszą zyskać akceptację radnych, która wyrażana jest w formie głosowania nad projektami uchwał. Warto dodać, że w tym roku zreformowany samorząd obchodzi okrągłą 30. rocznicę powstania!

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

W największym skrócie: Rada Miasta Krakowa uchwala i  kontroluje. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał. Sesje Rady otwarte są dla publiczności. Radzie w pracy pomagają powoływane przez nią komisje.

Rada Miasta Krakowa decyduje we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Krakowa, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Co to oznacza dla mieszkańca miasta? To właśnie radni miasta uchwalają m.in.: statut miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także budżet miasta. Radni ustalają również kierunki działania prezydenta oraz decydują o wysokości sumy do jakiej prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Radni ustalają też wysokość podatków i opłat, choć w ustawowo określonych granicach. Mogą również wnioskować do prezydenta o sprawozdania z realizacji uchwał oraz za pomocą interpelacji zapytać o sprawy dotyczące miasta i jego mieszkańców.

Rada Miasta Krakowa nadaje również najwyższe odznaczenie Krakowa - medal Cracoviae Merenti oraz najwyższe wyróżnienie - tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, który przyznawany jest raz w roku, podczas sesji uroczystej z okazji Święta Miasta.

Wszystko odbywa się za pomocą uchwał oraz rezolucji. Podjęcie lub odrzucenie uchwały poprzedza procedura od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie, poprawki i autopoprawki, dyskusje w trakcie sesji – aż do głosowania.

I na koniec, wydawałoby się rzecz oczywista, którą warto jednak powtarzać: mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio. Są reprezentowani jako wyborcy poprzez radnych. Dlatego zachęcamy do kontaktu z radnymi miasta. Informacje o dyżurach i spotkaniach można znaleźć na stronie www.rmk.krakow.pl. Rada Miasta Krakowa ma również swoje profile na facebooku, instagramie oraz twitterze. Zachęcamy do odwiedzin!

 

pokaż metkę
Autor: Łukasz Nowakowski
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat