Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Budżet obywatelski: sprawdź wyniki oceny wniosków!

Znamy wyniki oceny formalno-prawnej tegorocznych wniosków, które wpłynęły do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Poprawnie zweryfikowanych i przyjętych zostało 549 projektów.

Fot. budzet.krakow.pl
budzet.krakow.pl

W tym roku do BO złożono 988 wniosków – więcej niż przed rokiem, z czego 807 o charakterze dzielnicowym i 181 o charakterze ogólnomiejskim. Negatywną weryfikację otrzymało 263 wniosków. Do 96 wniosków nie dostarczono list poparcia, 60 propozycji zostało wycofanych przez wnioskodawców, 20 projektów zostało połączonych z innymi.

Powodem negatywnej oceny były najczęściej: brak ogólnodostępności, wnioski zgłaszane do realizacji na działkach nienależących do miasta lub brak zgody zarządcy/administratora budynków lub instytucji co do współpracy w trakcie ewentualnej realizacji zadania.

Z wynikami weryfikacji można zapoznać się tutaj. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem należało złożyć do 14 sierpnia.

Do 31 sierpnia organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem: wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej), jednostki dokonującej oceny merytoryczno-prawnej wniosku, przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego i ewentualnie przedstawiciela właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

Przypomnijmy, w tym roku na BO przeznaczona została rekordowa jak do tej pory kwota 32 mln zł, z czego 6,4 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 25,6 mln zł na dzielnicowe. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 10 września br. Samo głosowanie zaplanowano od 26 września do 5 października.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat