Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kto zrealizuje „Krakowski panel klimatyczny”?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa poszukują podmiotu, który zorganizuje „Krakowski panel klimatyczny”. Termin składania ofert mija w piątek, 21 sierpnia.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: przygotowanie merytoryczne panelu obywatelskiego, w tym  organizację nie mniej niż 5 spotkań, przy udziale 60 panelistów oraz zaproszenie stron panelu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywistów. Zwycięzca konkursu będzie również zobowiązany do przeszkolenia panelistów na temat tego, czym jest panel obywatelski, jak promować ideę panelu obywatelskiego wśród krakowian oraz jak wypracować rekomendacje „Krakowskiego panelu klimatycznego”. Mają one udzielić odpowiedzi na pytanie, jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej/organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego. Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedsięwzięcia to 200 tys. zł, a termin realizacji – od 21 września do 31 grudnia 2020 r.

O sposobie i terminie składania ofert można przeczytać tutaj. Znajdują się tam także informacje o naborze na członków komisji konkursowej, która będzie opiniować złożone do konkursu oferty.

pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat