Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Komisja Infrastruktury na tak

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury radni zaopiniowali szereg uchwał. Pierwszymi pozytywnie zaopiniowanymi uchwałami były te oceniające wykonanie budżetu za 2019 rok oraz w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Krakowa. Radni wyrazili także opinię w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie”.

Fot. Tom Rollauer Fotografie
Tom Rollauer Fotografie

Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok w zakresie merytorycznego działania Komisji. Również pozytywną opinię otrzymał projektu uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania. Kolejna pozytywna opinia dotyczyła projektu uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Miejski Bagry Wielkie, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku (druk nr 1250).

Z powodu trwających prac remontowych na Plaży Bagry Wschód konieczna była zmiana uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku (druk nr 1290), którą radni również zaopiniowali pozytywnie.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (druk nr 1126). Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce (druk nr 1129).

Jak tłumaczył Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych Paweł Sularz celem uchwały jest stworzenie optymalnego modelu ekonomicznego pozwalającego na  efektywne  wykorzystanie  posiadanego  potencjału kadrowo-organizacyjnego i  majątkowego Zarządu  Cmentarzy  Komunalnych.  Jako plusy przekształcenia wymieniał: zwiększenie zakresu kontroli Rady Miasta Krakowa nad funkcjonowaniem  Zarządu  Cmentarzy Komunalnych; przekazywanie dochodów jednostki budżetowej na rachunek Gminy Miejskiej Kraków; bardziej elastyczne zarządzanie jednostką budżetową, możliwość szybszego reagowania na potrzeby społeczności lokalnej i uwzględnianie w większym zakresie oczekiwań i potrzeb obywateli , możliwość prowadzenia przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych wieloletniej działalności inwestycyjnej poprzez uwzględnianie planowanych i realizowanych zadań długofalowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kraków. Radni zwracali uwagę, że utworzenie jednostki budżetowej spowoduje, że wszystkie inwestycje w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych trzeba będzie zapisać w Budżecie Miasta.

Pozytywne opinie otrzymały też projekty uchwał: uchylający uchwałę Nr XCII/1367/13 w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (druk nr 1260) oraz w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Adama Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum” (druk nr 1292).

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat