Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rusza rekrutacja na studia w UJ

1 lipca w samo południe ruszyła rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Z powodu trwającej pandemii pierwotnie zakładane terminy rekrutacji musiały ulec zmianie.

Fot. uj.edu.pl
uj.edu.pl

– W związku z zaistniałą sytuacją, a więc przesunięciem terminów matur, podjęliśmy decyzje o dostosowaniu startu rekrutacji na studia I stopnia i studia jednolite, na które kandydaci będą mogli się rejestrować i wypełniać dane z wynikami matur od 1 lipca do 23 sierpnia – poinformował Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Podobnie jak w roku poprzednim, warunkiem rekrutacji będzie wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym w przypadku języków obcych. Taka decyzja wpisuje się w prowadzone już od kilku lat przez UJ działania mające na celu podnoszenie wymogów stawianych kandydatom.

Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano ponad 15 000 miejsc stacjonarnych oraz prawie 2 700 miejsc niestacjonarnych.

W ofercie dydaktycznej przewidziano kilka nowości. Studiować będzie można na sześciu nowych kierunkach, którymi są:

  • fizyka dla firm – studia stacjonarne pierwszego stopnia, skierowane do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, które oprócz tradycyjnej edukacji uniwersyteckiej pragną rozwijać cały szereg umiejętności praktycznych, łącząc ze sobą elementy klasycznego kursu fizyki ze znajomością nowoczesnych technik pomiarowych czy technik analizy danych;
  • zarządzanie w ochronie zdrowia - studia stacjonarne pierwszego stopnia, skierowane do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, w którym znajduje się wiele pozamedycznych stanowisk pracy;
  • zarządzanie zmianą społeczną – studia stacjonarne drugiego stopnia dla studentów, którzy oczekują nabycia wiedzy i umiejętności, pozwalających nie tylko adaptować się do zachodzących dziś szybko zmian ekonomicznych i społecznych, lecz również pozwalających kreować te zmiany w oparciu o głębokie zrozumienie ludzkich problemów i potrzeb;
  • Advanced Materials and Nanotechnology – studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim, kształtujące ekspertów potrafiących prowadzić prace rozwojowe nad materiałami wykazującymi nowe właściwości, przyczyniając się tym samym do rozwiązywania podstawowych problemów w różnych obszarach, od nowych rodzajów urządzeń elektronicznych po alternatywne źródła energii;
  • etyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, podczas których studenci zapoznają się z konkretnymi problemami etycznymi, przed którymi stoją instytucje naukowe, administracyjne, społeczne i polityczne. Wspólnie ze studentami takich kierunków jak prawo czy biotechnologia pracują nad modelami etyki zawodowej;
  • język i literatura Rosji – studia niestacjonarne drugiego stopnia, które kształcą specjalistów w dziedzinie języka rosyjskiego, mających pogłębioną wiedzę na temat różnych odmian języka rosyjskiego, a także literatury rosyjskiej.

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia potrwa od 1 lipca  do 23 sierpnia (wyniki podane będą 31 sierpnia). Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 13 lipca (tura podstawowa), a kandydaci dowiedzą się o jego rezultacie 21 lipca.

Rekrutacja jest prowadzona całkowicie elektronicznie poprzez stronę irk.uj.edu.pl. Opłata rekrutacyjna to 85 zł lub 100 zł za każdą dokonaną rejestrację.

W tym roku egzaminy wstępne na wybrane kierunki będą prowadzone w formie zdalnej, a procedury dostosowywane na bieżąco do potrzeb wynikających ze stanu epidemii.

W trakcie ostatnich miesięcy pakiet Office 365, a w szczególności usługi Teams odnotowały kolosalny wzrost zainteresowania na Uniwersytecie. Obecnie z tej platformy do komunikacji i nauczania korzysta codziennie ok. 24 tysięcy pracowników i studentów UJ, nawiązując średnio ok. 2 800 spotkań on-line dziennie.

Warto podkreślić, że jest to narzędzie uniwersalne, użytkowane również przez pracowników administracyjnych. Dzięki temu Teams staje się̨ ogólnouczelnianą metodą do komunikacji i współpracy między wszystkimi pracownikami i studentami UJ oraz prowadzenia synchronicznej, jak i asynchronicznej dydaktyki zdalnej.

Więcej informacji na stronie uj.edu.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-07-01
Data aktualizacji: 2020-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat