Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Mój pierwszy biznes” – konkurs dla młodzieży

Jak zaplanować sukces? Jednym ze sposobów jest napisanie biznesplanu, który odpowie na pytania: jaki produkt chcemy stworzyć, do kogo go skierować, a także jak sprawimy, żeby dowiedział się o nim świat. Na rozwijanie tej umiejętności kładzie nacisk konkurs „Mój pierwszy biznes” skierowany do uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych. Kolejna edycja tej jesieni – stacjonarnie, a jeżeli przeszkodzi epidemia – to zdalnie.

Fot. ©tookapic.com/agamemnon
©tookapic.com/agamemnon

Organizatorem konkursu jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z miastem Kraków oraz stowarzyszeniem ABSL. Inicjatywa stawia sobie za cel popularyzację wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw biznesowych wśród młodzieży.

Zadanie uczestników polega na opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze. Biznesplany mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszone prace ocenia kapituła, której członkami są osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Główne kryteria oceny biznesplanów to: innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym, który zaplanowano na 14 października br., przeprowadza się merytoryczną ocenę biznesplanów i wyłania najlepsze. W drugim etapie uczestnicy prezentują swoje propozycje przed kapitułą oraz konfrontują się z opinią specjalistów – ten etap odbędzie się 20 listopada br.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Gminę Miejską Kraków, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez organizatora.

Nagroda główna to 5000 zł. Drugie miejsce jest warte 3500 zł, a trzecie – 2000 zł. Na nagrodę, w wysokości 1500 zł, może liczyć opiekun merytoryczny zwycięskiego zespołu. Nagroda za najbardziej innowacyjny biznesplan wynosi 3000 zł. Nagroda w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie” to również 3000 zł.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić się będą finaliści. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.

Jeśli więc masz pomysł na własną firmę, chcesz odnieść sukces w świecie biznesu, zgłoś swój projekt do konkursu. Termin nadsyłania biznesplanów mija 30 września br.

Uwaga! Jeżeli obowiązujące przepisy prawa uniemożliwią przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej, to odbędzie się on przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat