Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budżet pozytywnie oceniony

Radni z Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Krakowa za rok 2019 i w sprawie wykonania budżetu za rok 2019.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, które nie budziło ich większych zastrzeżeń. W roku 2019 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 5 912 034 361 zł, tj. 99 proc. planu rocznego wynoszącego 5 971 794 513 zł. Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 683 835 123 zł, tj. 102,1 proc. planu rocznego wynoszącego 669 844 299  zł. W 2019 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 6 211 895 985 zł, co stanowiło 96,6 proc. planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 5 312 341 798 zł, to jest w 98,6 proc., natomiast wydatki majątkowe  w wysokości 899 554 187 zł, co stanowi 86,4 proc. planu.

Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 r. i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2019, to jedno z podstawowych i najważniejszych działań Komisji Rewizyjnej. Podczas sesji 8 lipca radni zagłosują za udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019. Absolutorium jest jednym z ważniejszych aktów dokonywanych przez Radę Miasta Krakowa. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Z dokładnym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta można zapoznać się tutaj.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat