Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla klubów sportowych w czasie epidemii

O tym jak Miasto pomaga klubom sportowym w trudnym dla nich czasie epidemii koronawirusa rozmawiano podczas zdalnego posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Zarząd Infrastruktury Sportowej po wznowionej przez kluby działalności w określonym reżimie sanitarnym przeprowadził akcję dezynfekcji obiektów sportowych oraz dystrybucję środków higienicznych (maseczki jednorazowe, maseczki wielokrotnego użytku, rękawiczki jednorazowe, rękawiczki nitrylowe do użytku dłuższego, płyny dezynfekcyjne, dystrybutory do płynów). ZIS też regularnie informuje zarządy klubów o nowych przepisach dotyczących działalności sportowej w okresie epidemicznym.

Kluby sportowe wystąpiły do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z prośbami o umorzenie czynszów dzierżawnych za okres epidemiczny. - Do tej pory wpłynęło 16 wniosków – mówiła Elżbieta Jagiella, główna księgowa ZIS.

Stanisław Moryc, przewodniczący Komisji pytał, czy kluby mogą liczyć na pomoc w uiszczaniu opłat za media. – Nie ma takiej możliwości, gdyż są one uiszczane bezpośrednio u dostarczycieli mediów. Natomiast w zamian, by odciążyć kluby finansowo – mogą one składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na utrzymanie obiektów – mówiła Elżbieta Jagiella.

Wydział Sportu ogłosił konkurs ofert z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację przeznaczono 600 tys. zł Od 12 maja do wydziału wpłynęło 87 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 60 wniosków, 25 odrzucono z przyczyn formalnych.

– 27 maja ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Termin składania ofert upływa 17 czerwca, do tej pory wpłynęło 5 zgłoszeń. Na realizację konkursu przeznaczono 2 mln zł – mówiła Barbara Mikołajczyk, dyrektor Wydziału Sportu. Po 17 czerwca planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku na tzw. „Aktywny Kraków”.

Radny Łukasz Sęk dopytywał, czy wstrzymane zostało przyznawanie indywidualnych stypendiów sportowych. Od dyrektor Barbary Mikołajczyk uzyskał odpowiedź, że niestety nie będzie takiej formy wsparcia sportowców do końca tego roku. Z kolei radny Andrzej Hawranek sugerował, by na jednym z kolejnych posiedzeń komisji radni otrzymali informację na temat realizacji inwestycji i remontów w klubach.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat