Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

AGH działa dla klimatu

Zmiany klimatu oraz towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstał interdyscyplinarny zespół, którego rolą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego ocieplenia.

Fot. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„AGH dla klimatu” jest pierwszym międzywydziałowym zespołem, który koordynuje prowadzone w uczelni badania z dziedziny ochrony środowiska. Został on powołany w lutym przez prorektora ds. współpracy, a obecnego rektora-elekta, prof. Jerzego Lisa. W jego skład wchodzą przedstawiciele pięciu wydziałów AGH, w których prowadzone są intensywne badania w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności walki ze skutkami zmian klimatycznych. Zespół ma za zadanie inicjować nowe badania, koordynować działania uczelni w zakresie przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatycznych, a także współpracować z administracją, przemysłem i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

Wszyscy członkowie zespołu brali aktywny udział w konsultacjach dotyczących projektu „Life EkoMałopolska”, którego AGH jest partnerem. Warto dodać, że naukowcy z AGH brali udział w pracach dotyczących jakości powietrza w porozumieniu z takimi instytucjami jak Krakowski Alarm Smogowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Krakowa czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naukowcy AGH prowadzą wiele projektów związanych z emisją gazów cieplarnianych, w tym w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) czy programu ramowego UE Horyzont 2020.

Badacze z AGH podejmują również w swoich działaniach takie tematy jak racjonalne wykorzystanie paliw i rozwój odnawialnych źródeł energii, inicjowanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, określenie śladu węglowego, badania monitoringowe środowiska, mobilność niskoemisyjna czy ekologiczny rozwój miast.

Szczegółowe informacje na temat badań prowadzonych przez „AGH dla klimatu” będą publikowane na stronie klimat.agh.edu.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat