Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Już blisko 95 mln zł trafiło do krakowskich przedsiębiorców

Od 3 kwietnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje wnioski o mikropożyczkę. Do 18 czerwca wpłynęło 58 145 wniosków. Około 33 tys. to liczba wniosków rozpatrzonych. Dzięki usprawnieniom weryfikacja wniosków przebiega coraz szybciej, a na konta przedsiębiorców przelano już łącznie 94,6 mln zł. Przypomnijmy, że o tę formę wsparcia mogą wystąpić nie tylko mikroprzedsiębiorcy, ale także firmy jednoosobowe.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

W Krakowie największa fala wniosków o mikropożyczkę przypadła na kwiecień – do Grodzkiego Urzędu Pracy wpływało wtedy nawet 3,5 tys. wniosków na dobę. Tym bardziej, że po poprawce wprowadzonej w tzw. tarczy antykryzysowej do grupy uprawnionych włączono również mikroprzedsiębiorców niezatrudniających żadnych pracowników – czyli firmy jednoosobowe. Dopiero w pierwszej połowie maja liczba wniosków składanych do GUP spadła do około tysiąca na dobę, obecnie – do kilkuset.

Co istotne, wzrosła natomiast i to niemal pięciokrotnie liczba wniosków, które urzędnicy są w stanie zweryfikować w ciągu doby. Było to możliwe m.in. dzięki usprawnieniom organizacyjnym i wzmocnieniom kadrowym. Przy obsłudze wniosków o mikropożyczkę pracują równolegle trzy duże zespoły, a dodatkowy, mniejszy zespół zajmuje się tylko tymi wnioskami, które wymagają uzupełnienia braków formalnych.

Sama procedura obróbki danych zawartych we wnioskach jest skomplikowana, na co krakowscy urzędnicy zwracali niejednokrotnie uwagę, proponując m.in. zastąpienie obecnego trybu jednorazowym dofinansowaniem, wypłacanym na podstawie decyzji administracyjnej, z analizą dokumentów i podstaw do wypłaty dokonywaną później i ewentualną windykacją nienależnie pobranych środków. To wymagałoby jednak zmiany uregulowań prawnych na poziomie centralnym.

 

 

Przypomnijmy: pożyczka w wysokości 5 tys. zł udzielana jest mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wsparcie ma charakter bezzwrotny, o ile mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące od dnia wypłaty środków nie zlikwiduje ani nie zawiesi działalności gospodarczej. Dotyczy to również osób, które złożyły wniosek przed 18 kwietnia.

Ważna informacja: wniosek o umorzenie pożyczki, zawierający oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez trzy miesięcy od dnia wypłaty środków, trzeba złożyć w Grodzkim Urzędzie Pracy w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. W przeciwnym wypadku mikropożyczka podlega zwrotowi w terminie 12 miesięcy.

Przypomnijmy: o pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników lub nie zatrudniał żadnego pracownika oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegółowe informacje dotyczące mikropożyczki można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Można to zrobić:

  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
  • elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP
  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: grodzki@gup.krakow.pl
  • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do przeznaczonej na ten cel wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Liczy się data stempla pocztowego.

Grodzki Urząd Pracy prosi o pobieranie druków i wniosków ze strony internetowej urzędu, ponieważ tylko one będą rozpatrywane.

mikropożyczki plakat 18 czerwca

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat