Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

W Łęgu powstanie przepompownia na wysokie stany Wisły

Przepompownia NWS (na wysokie stany) to jedno z najważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na lata 2020-2024. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na ten cel zarezerwowano 9 mln zł. Obecnie KEGW jest na etapie wyłaniania wykonawcy, który opracuje koncepcję wspomnianej przepompowni NWS przy ul. Nowohuckiej. Dokument pozwoli na precyzyjne określenie, z jakich technologii skorzystać i o jakiej wydajności, aby usprawnić istniejący system odprowadzenia wód opadowych na ponad 500-hektarowym obszarze Łęgu i Czyżyn.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Prace nad przepompownią NWS mają charakter strategiczny. To właśnie na tym obszarze podczas powodzi w 2010 roku pojawiło się zjawisko „cofki”. Nadmiar wody deszczowej nie spłynął grawitacyjnie do koryta rzeki, lecz podtopił obszar pomiędzy ulicami: Nowohucką i Lema. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przystępuje do realizacji zadania o nazwie „Budowa przepompowni Na Wysokie Stany”. Wielomilionowa inwestycja będzie chronić obszar pomiędzy ul. Nowohucką, a al. Pokoju, aż do ul. Lema przed ekstremalnymi skutkami podtopienia. W przeszłości zdarzało się, że poziom wody w Wiśle podwyższał się na tyle, że wymuszał zamknięcie przelewów burzowych i tzw. zrzut grawitacyjny wód opadowych.

Stworzenie koncepcji to pierwszy krok, ku temu, by zbadać teren oraz warunki hydrotechniczne dla przepompowni NWS. Warto przypomnieć, że budowa tego typu instalacji w rejonie ul. Nowohuckiej została wskazana w opracowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „Planie działań dla poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i odwodnienia na terenie miasta Krakowa”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat