Ekologia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Polskie miasta przeciwdziałają suszy

– Dwanaście największych polskich miast, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich deklaruje, że w najbliższych latach priorytetowo potraktują problem retencjonowania wód, redukcję emisji gazów, a także podejmą działania zapobiegające zmianom klimatu.

Fot. Jan Graczyński

Susza, której skutki z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe, jest dzisiaj największym wyzwaniem dla polskich samorządów. Nie ma sfery życia, która nie zostałaby dotknięta brakiem opadów. Skutki suszy odczuwamy wszyscy, to problemy z zaopatrzeniem w wodę i energię elektryczną, usychająca zieleń miejska, spadająca produkcja żywności i jednocześnie jej rosnące ceny, które odbijają się na naszych portfelach.

Susza nie jest zjawiskiem lokalnym. To problem ogólnopolski, który każdego dnia coraz mocniej dotyka każdego z nas. „Dlatego wszyscy musimy się z nim zmierzyć. Musimy podjąć wspólne i skoordynowane działania. Działania oparte o ścisłą współpracę samorządów i rządu, służb publicznych i organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych i mieszkańców. Na nas, samorządowcach, spoczywa odpowiedzialność za mieszkańców” – czytamy w deklaracji miast UMP.

W ocenie 12 największych miast w Polsce konieczne jest także przyspieszenie prac nad rozbudową Krajowego systemu monitorowania suszy oraz ustalenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zieleni. „Widzimy zasadność stworzenia regulacji prawnych związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej” – czytamy w deklaracji. Jednocześnie miasta UMP deklarują wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i ośrodkami badawczymi w celu udoskonalenia narzędzi, którymi obecnie dysponujemy. „Tylko wspólne działania umożliwią wypracowanie zrównoważonej, wielopoziomowej polityki walki z postępującym zagrożeniem, jakim jest susza” – podkreślają sygnatariusze deklaracji.

Kraków od kilku lat realizuje projekty mające zwiększyć zdolność retencjonowania wód w mieście. Zakładane są tzw. ogrody deszczowe wykorzystujące deszczówkę do nawadniania roślin, w parku Lotników Polskich powstaje staw, zasilany wodą opadową z dachu TAURON Areny Kraków (woda ta posłuży również do podlewania pobliskiej roślinności). Miasto dba nie tylko o skupiska roślin, ale i o wybrane, pojedyncze młode drzewa i krzewy. W ramach projektu LIFE Urbangreen zakładane są specjalne worki nawadniające, które na bieżąco są uzupełniane określoną ilością wody.

Nie sposób nie wspomnieć też o zakładaniu na terenie miasta łąk kwietnych, które posiadają właściwości magazynujące wodę (obecnie jest ich ok. 30 ha) oraz kwatery pyłochwytnej na Błoniach (ok. 8 ha). Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował w tym roku, że koszenie traw będzie odbywało się tylko w określonych terminach – z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

Przeczytaj tekst deklaracji tutaj.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: MIROSŁAW PALUCHOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-05-26
Data aktualizacji: 2020-05-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź