Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwały, rezolucje, zmiany w budżecie

40. sesja Rady Miasta Krakowa trwała prawie 10 godzin. Radni podjęli 38 uchwał i 3 rezolucje. 37 projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszych czytań.

Fot. Bogusław Świerzowski
Bogusław Świerzowski

Radni zapoznali się z informacją o stanie finansowym Gminy Miejskiej Kraków – przedstawiła ją Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta Krakowa. Radni przyjęli też projekty uchwał wprowadzających zmiany w budżecie miasta na 2020 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Radni przyjęli trzy uchwały kierunkowe w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Krowodrza – Zachód”, „Krowodrza – Wschód” i „Cichy Kącik”. Przyjęli również projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj-Zaborze”. Natomiast projekt uchwały kierunkowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zalew Zakrzówek” został przez radnych odrzucony.

Radni podjęli też uchwałę, w której przyjmują plan pracy Rady Miasta Krakowa na 2020 r. Natomiast projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa został odesłany do Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.

Podjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizacji  zadań  wieloletnich  w  ramach  Budżetu Obywatelskiego oraz wprowadzenia sektorowej tarczy antykryzysowej dla turystyki.

Wycofane z dalszego procedowania zostały projekty rezolucji w sprawie: podjęcia działań niwelujących negatywne skutki koronawirusa dla krakowskich przedsiębiorców branż bezpośrednio związanych z turystyką; podjęcia nadzwyczajnych działań związanych z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 oraz kontrowersyjnej decyzji podjętej przez Lubelski Związek Piłki Nożnej w związku z awansem klubu Motor Lublin do II Ligi Piłki Nożnej. Projekt rezolucji w sprawie wydłużenia terminów ważności decyzji administracyjnych - pozwoleń na budowę został przez Radę zdjęty z porządku obrad.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat