Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pieniądze na walkę z COVID-19

Umorzenia, odroczenia lub rozkładanie na raty opłat za najem, dzierżawę lub użytkowanie lokali należących do gminy. To jedna z ulg, jakie przewiduje miasto dla przedsiębiorców, w związku
z epidemią. Dodatkowo klub radnych „Kraków dla mieszkańców” proponuje przeznaczenie dodatkowych 10 mln zł z budżetu miasta, na doposażenie służb medycznych. Na temat finansowych możliwości miasta dyskutowano na posiedzeniu Komisji Budżetowej.

Fot. pixabay.com

Radni z Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia ulg za najem lokali gminnych. Uchwała ma pomóc przedsiębiorcom, których płynność  finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krakowa, będzie obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.

Radnym przedstawiono także projekt uchwały autorstwa klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców” w sprawie umożliwienia posiadaczom biletów okresowych późniejszy zwrot biletu, niż jest to określone w obowiązującej uchwale. Obecnie funkcjonuje zasada, iż bilet można zwrócić jedynie wtedy, gdy jego anulowanie nastąpi szesnastego dnia przed upływem terminu jego obowiązywania. Projektodawcy przyjęli, że ze względu na formalności oraz poniesione straty (szczególnie w obecnym okresie pandemii), należy umożliwić zwrot biletu na 6 dni przed upływem jego ważności. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Kolejny druk , również autorstwa klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”, dotyczył przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu miasta na walkę z pandemią koronawirusa. Radni zaproponowali, by przeznaczyć na ten cel 10 mln zł. – Proponujemy, by część funduszy przeznaczonych w budżecie na drogi publiczne, przekazać na walkę z koronawirusem w postaci zakupu testów na obecność COVID-19 oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. Warto rozważyć również wzorem innych polskich miast utworzenie mobilnych punktów testowania na obecność koronawirusa – uzasadniał radny Łukasz Gibała. Niektórzy radni byli jednak sceptyczni. Michał Strobrat stwierdził, iż miasto poprzez różne działania, już znacznie uszczupliło miejską kasę, a dodatkowe koszty mogą być problemem dla Krakowa. W podobnym tonie wypowiedział się Andrzej Hawranek. – O ile dobrze pamiętam to miasto przeznaczyło już kilkadziesiąt mln zł na zwolnienie z czynszu, dodatkowo zwolnienie z obowiązywania strefy płatnego parkowania, kosztowało kilkanaście milionów,
a bezpośrednie działania, czyli pomoc dla szpitali, którą już miasto oferowało, to ok. 12 mln zł. Nie wiem, czy będzie możliwe dla kasy miejskiej przeznaczenie jeszcze kolejnych milionów – mówił radny Hawranek. Komisja poprosiła projektodawców o dopracowanie uchwały i wstrzymała się od głosowania w sprawie opinii do tego druku.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-05-20
Data aktualizacji: 2020-05-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź