Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zdalnie, ale czy skutecznie?

O konsultacjach społecznych i pracy rad dzielnic w czasie epidemii dyskutowano na Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Fot. ngo.krakow.pl
ngo.krakow.pl

Radni pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. Jak tłumaczył Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto Jan Hoffman - projekt ten miał za zadanie umożliwić prowadzenie zdalnie sesji, jak i konsultacji społecznych. Wychodził on naprzeciw czasowi epidemii i ustawom przygotowanym przez rząd. Jak tłumaczył radny, przepisy nie były w tym zakresie jednoznaczne, ponieważ np. zakładały możliwość pracy zdalnej, ale nie tłumaczyły, na jakich zasadach ma ona polegać. Bardzo istotne było uporządkowanie poprzez ten projekt uchwały pewnych kwestii, których nie dało się przeprowadzić w trybie zdalnym na sesji rady dzielnicy. Projekt uchwały modyfikuje na potrzeby pandemii również takie kwestie jak składanie wniosków czy projektów przez grupy mieszkańców. Radny Łukasz Maślona miał pewne wątpliwości, czy projekt musi tak bardzo rozszerzać liczbę sytuacji, w których można zwoływać zdalne sesje. Radna Alicja Szczepańska zwracał uwagę, że osoby wykluczone cyfrowo nie mają możliwości wzięcia udziału w sesji zdalnej. Natomiast Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, zwrócił uwagę, że część prawników stoi na stanowisku, że nie można mówić o udziale w takiej sesji, jeśli nie jest się na niej osobiście. Radni byli jednakże zgodni, że sytuacja jest szczególna i warto dostosować statuty do sytuacji nadzwyczajnej.

Konsultacje społeczne w czasie pandemii COVID-19 omówił dyrektor Mateusz Płoskonka wraz z Elżbietą Kois-Żurek, dyrektorką Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Jak mówili, Wydział skupił się na tym, by nauczyć się identyfikować osoby, które zgłaszają elektroniczne wnioski, przez co brakuje własnoręcznych podpisów pod wnioskami. Również w tym wypadku sporym kłopotem okazuje się wykluczenie z konsultacji osób nie mających dostępu do internetu. O stronę www.dialoguj.pl pytał radny Łukasz Maślona. Przypomniał, że strona ta miała umożliwić mieszkańcom sprawny i transparentny udział w konsultacjach. Jak wyjaśnił dyrektor Mateusz Posłonka, trwają pracę nad przeniesieniem tej strony na inną, bardziej funkcjonalną platformę.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat