Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pozytywnie o planach

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska” oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza – Północ” – tym m.in. zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Miejscowy plan obszaru „Malborska” obejmuje obszar 31,3 hektara. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia uchwalony został 6 czerwca 2018 r. Głównym celem tego planu jest powstrzymanie postępującej na tym terenie zabudowy mieszkaniowej. Radni, chcąc zapobiec możliwości uprawomocnienia się pozwolenia na zabudowę wielorodzinną, m.in. przy ul. Skowroniej – będą wnioskować o to, by na sesji Rady Miasta Krakowa 20 maja były procedowane oba czytania tego projektu uchwały, tak by miejscowy plan zaczął jak najszybciej obowiązywać. Projekt uchwały w tej sprawie uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji. Podobnie stało się w przypadku projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”.

Pozytywną opinię Komisji otrzymał również projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług”.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza – Północ”, który opiniowali radni to obszar obejmujący 317 hektarów w okolicy stacji towarowej Nowa Huta. Plan dla tego terenu będzie pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną. Umożliwi przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji na terenach zlokalizowanych w tej części miasta. Plan miejscowy ma również za zadanie aktywizację tych terenów poprzez synchronizację z działaniami i inwestycjami realizowanymi w sąsiednich terenach przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości S. A. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat