Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada miasta obraduje stacjonarnie

- Samorządy mogą mieć problemy z powodu organizacji sesji rad w trybie zdalnym, zwłaszcza jeżeli nie zapewniły jawności swoich posiedzeń – informuje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, powołując się na doniesienia Portalu Samorządowego. Sesje rady miasta w Krakowie odbywają się stacjonarnie.

Fot. Bogusław Świerzowski
Bogusław Świerzowski

20 maja odbyła się 40. zwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa. Początek o godz. 10:00  w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Ze względu na bezpieczeństwo radni uczestniczyli w obradach również w salach: im. Juliusza Lea, Portretowej, im. Józefa Dietla, Kupieckiej oraz 303.

- Mamy czas zarazy, ale Konstytucja RP nadal obowiązuje, w tym jej art. 61. Również w mocy są przepisy Ustawy o samorządzie gminnym, w tym art. 11b. W przypadku organizacji sesji zdalnej pesymistyczny wariant to unieważnienie przez sądy administracyjne uchwał lub - co gorsza - unieważnienie całych sesji. Oznacza to chaos prawny, roszczenia, odszkodowania i dużo pomniejszych kłopotów, a dla samych radnych konieczność zwrotu diet. Na szczęście nie w Krakowie – dodaje Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

W porządku obrad 40. sesji było 77 punktów. Radnym przedstawiona została informacja o stanie finansów Gminy Miejskiej Kraków. W porządku obrad znalazły się też projekty uchwał w sprawie: ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krowodrza – Zachód”, „Krowodrza – Wschód” i „Cichy Kącik”; przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2020 rok; ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj-Zaborze''; czy ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przeznaczenia środków z budżetu miasta na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa. W porządku obrad są również cztery projekty rezolucji. Dotyczą one: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizacji zadań wieloletnich w ramach Budżetu Obywatelskiego; podjęcia działań niwelujących negatywne skutki koronawirusa dla krakowskich przedsiębiorców branż bezpośrednio związanych z turystyką; podjęcia nadzwyczajnych działań w związku z epidemia koronawirusa oraz wydłużenia terminów ważności decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę.

Na Sali Obrad siedzieli: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący Rady: Sławomir Pietrzyk, Rafał Komarewicz, Michał Drewnicki, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący klubu radnych PiS, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący klubu radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący klubu radnych Przyjazny Kraków oraz przewodniczący klubu radnych Kraków dla Mieszkańców.

W salach Lea i Kupieckiej siedzieli radni z klubu PiS, natomiast w salach Dietla i Portretowej radni z klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska oraz Kraków dla Mieszkańców. Radni z klubu Przyjazny Kraków zajęli salę 303.

Wszystkie materiały podczas sesji były do radnych wysyłane ma skrzynki e-mail. Wszystkie miejsca radnych na salach oznaczone były imiennie. Do dyspozycji radnych były: rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk oraz nasączone ściereczki do czyszczenia i dezynfekcji.

Porządek obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat