Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kolejny list w sprawie odmrażania i wsparcia kultury

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni nieobecnością samorządów oraz samorządowych instytucji kultury w toczących się dyskusjach o planach odmrażania gospodarki. Warto pamiętać, że ok. 80,8% środków na kulturę w Polsce ulokowanych jest w samorządach, z czego większość pozostaje w dyspozycji samorządowych instytucji kultury – teatrów, muzeów, bibliotek, galerii, jak też lokalnych świetlic oraz domów i centrów kultury” – piszą osoby zarządzające obszarem kultury w polskich miastach, w tym w Krakowie.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

– Pandemia COVID-19 niesie ze sobą nie tylko kryzys zdrowotny, gospodarczy, ale i społeczny. Jesteśmy świadkami przymusowej izolacji i atomizacji życia wspólnoty. Członkowie stowarzyszeni w Koalicji Miast dla kultury – samorządowcy oraz dyrektorzy instytucji kultury są zgodni co do faktu, że „odmrażanie” poszczególnych sektorów kultury powinno być jednym z priorytetów Rządu – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, zaangażowany w prace koalicji.

Troską o miejsce należne kulturze w działaniach wspierających polską gospodarkę podyktowany jest kolejny list do Piotra Glińskiego – wicepremiera i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego sygnatariusze – osoby odpowiedzialne na zarządzanie kulturą w polskich miastach, takich jak: Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław, apelują o włączenie szczebla samorządowego do Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie KiDN oraz proponują konkretne rekomendacje do ponownego uruchamiania pola kultury.

Niezwykle ważne dla sygnatariuszy listu jest zwrócenie uwagi na fakt, że domy i centra kultury są gotowe i chętne do realizacji swojej misji w bezpiecznych warunkach (z zachowaniem zasad sanitarnych i utworzeniem małych grup) i realizowania działań edukacyjnych uwzględniających szeroki zakres edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży. Działalność domów i centrów kultury będzie szczególnie potrzebna  w okresie wakacyjnym, kiedy zorganizowany wypoczynek może być utrudniony.

Instytucje kultury – zarówno samorządowe, społeczne, jak i prywatne, prowadzą zarówno działalność edukacyjną, upowszechnieniową, jak i wspierającą twórczość w różnorodnych dziedzinach. Mają ogromne doświadczenie, którym mogą służyć także w działaniach skoncentrowanych na przeciwdziałaniu skutkom pandemii. W apelu do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koalicjanci dopominają się również o poszerzenie reprezentacji w zespole antykryzysowym o grono twórców festiwali i wydarzeń artystycznych.

List jest kolejnym apelem wystosowanym w trosce o kulturę. Poprzedni został wysłany 30 kwietnia – skierowany był do Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego oraz Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Wówczas prezydenci dziewięciu polskich miast, w tym Krakowa, apelowali, by w chwili, gdy ogłaszane są kolejne plany ratowania gospodarki i odmrażania kolejnych jej sektorów, nie zapominać o sektorze kultury, instytucjach, organizacjach i twórcach. Szczegółowe informacje tutaj.

Przeczytaj list – plik PDF.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat