Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Umorzono śledztwo dotyczące nabycia kamienicy przez KBF

Nie potwierdziły się zarzuty formułowane przez Stowarzyszenie Miasto Wspólne oraz portal Interia.pl, jakoby krakowscy urzędnicy zaniedbali sprawę przejęcia nieruchomości przy ul. Wygranej 2 na własność Skarbu Państwa, a ich działanie doprowadziło do utraty przez miasto dużego majątku. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie umorzyła śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez pracowników KBF i Urzędu Miasta Krakowa oraz przekroczenia przez dyrektorkę KBF uprawnień podczas zakupu w 2015 r. nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Podkreśliła przy tym, że ich działaniu nie można przypisać umyślności lub nawet nieumyślności.

Fot. Krakowskie Biuro Festiwalowe

Postępowanie zostało wszczęte po publikacji w styczniu 2018 r. na portalu Interia.pl artykułu, z którego wynikało, że Kraków kupił nieruchomość za 6,5 mln zł, choć powinna ona – na podstawie układu indemnizacyjnego dotyczącego przyznania rekompensat za mienia utracone przez cudzoziemców wskutek nacjonalizacji lub wywłaszczenia – należeć do Skarbu Państwa.

Od stycznia 2018 r. prokuratora sprawdzała, czy pracownicy KBF i krakowscy urzędnicy, w okresie od 18 stycznia 2013 r. do 7 sierpnia 2015 r., nie dopełnili swoich obowiązków przy sprawdzaniu stanu prawnego budynku, za który – jak się okazało – jego właścicielka w 1966 r. dostała odszkodowanie, ale nadal figurowała w księdze wieczystej. Prokuratura sprawdzała także, czy dyrektorka KBF przekroczyła swoje uprawnienia podpisując niekorzystną umowę i działała na szkodę interesu publicznego. 24 kwietnia Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zdecydowała o umorzeniu obydwu spraw argumentując, że zarzucane czyny nie noszą znamion czynu zabronionego, a do ujawnienia uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w księdze wieczystej nie doszło z powodu zaniedbań ustrojowych, systemowych i prawnych. Uznano także, że nie można zarzucać działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, ponieważ Krakowskie Biuro Festiwalowe nabyło nieruchomość o realnej wartości odpowiadającej cenie rynkowej.

Przypomnijmy, pięć lat temu KBF nabyło budynek, który w istocie od dawna powinien stanowić własność Skarbu Państwa, ale do tamtej pory nie ujawniono tego prawa w księdze wieczystej. Wszystko przez to, że Minister Finansów nie wydał decyzji deklaratoryjnej, czyli stwierdzającej przejście na rzecz Skarbu Państwa wskazanej nieruchomości. Po śmierci właścicielki kamienicy, w wyniku przeprowadzonego postępowania spadkowego, budynek przejęła jej córka, która następnie go sprzedała. Wszystkie osoby, które stawały się właścicielami tej kamienicy w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych także nie miały świadomości, że kupują nieruchomość należącą do państwa. Tymczasem Stowarzyszenie Miasto Wspólne zarzucało gminie, że zaniedbała sprawę przejęcia tej nieruchomości na własność Skarbu Państwa, a urzędnicy powinni interweniować już w 1997 r. i unieważnić pierwszą transakcję sprzedaży w sądzie.

Jak pokreśliła prokuratura, wszyscy nabywcy – w tym także KBF – działali w zaufaniu do treści księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. – Przesłuchiwanie krakowskich urzędników to sugestia, że przyjęta kilka wieków temu zasada rękojmi ksiąg wieczystych, która chroni kupującego, przestała w Polsce obowiązywać – podkreślał w ubiegłym roku Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa i przypominał, że Jacek Majchrowski już w 1996 r. jako wojewoda krakowski występował do Ministerstwa Finansów o przesłanie dokumentacji, mówiącej o tym, za które kamienice i komu wypłacono odszkodowania, ale odpowiedzi nie otrzymał. – Urząd Miasta Krakowa, który w międzyczasie na mocy reformy administracyjnej przejął sprawy związane z reprezentacją interesów Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości skarbowych na terenie Krakowa, 23 kwietnia 2002 r. wystąpił z kolejnym pismem do Ministerstwa Finansów – informuje Justyna Habrajska, dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK, jednak także w następnych latach ministerstwo nie podjęło w stosunku do tej nieruchomość żadnych kroków.

Na trop informacji o tym, że za nieruchomość wypłacono już odszkodowanie wpadli… krakowscy urzędnicy, którzy w 2002 r. dokonali kwerendy w aktach Ministerstwa Finansów i samodzielnie odnaleźli decyzję amerykańskiej komisji odszkodowawczej z 1966 r. W 2009 r. na polecenie Wojewody Małopolskiego, Wydział Geodezji UMK przekazał informacje o stanie prawnym nieruchomości objętych polsko-amerykańskim odszkodowawczym informując jednocześnie, że nieruchomość przy ul. Wygranej 2 jeszcze w latach dziewięćdziesiątych była przedmiotem kilkukrotnego obrotu prawnego. Także i po otrzymaniu tej wiadomości Ministerstwo Finansów nie podjęło działań. Dlatego uznano, że unieważnienie objętych aktami notarialnymi umów sprzedaży jest niemożliwe, a nabywców chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Dopiero gdy sprawą zainteresowała się prokuratura, 18 lipca 2018 r. zawiadomiło Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji deklaratoryjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wygranej 2, a 18 lutego 2019 r. Minister Finansów wydał decyzję, stwierdzającą przejście tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z dniem wejścia w życie polsko-amerykańskiego układu odszkodowawczego.

Warto przypomnieć, że Urząd Miasta Krakowa sprawami nieruchomości, które po II wojnie światowej zostały przejęte przez państwo, a ich właścicielom wypłacono odszkodowanie. – To dzięki uporowi i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta, którzy jeździli do Ministerstwa Finansów, przeglądali, kserowali, fotografowali dokumentację, można po lekturze uzasadnienia do postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie Wygranej 2 zauważyć, że Kraków był i jest miastem, na które wydano najwięcej decyzji ministra. W latach 1968–1980 ze 110 w ogóle wydanych decyzji na Kraków przypada 33, a za lata 1997–2007 z wydanych 144 decyzji na Kraków przypada ponad 70 decyzji – mówi dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-05-07
Data aktualizacji: 2020-05-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź