Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wstrzymać realizację II etapu Zakrzówka

Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o wstrzymanie realizacji II etapu rewitalizacji parku Zakrzówek i zmianę w przedmiocie ogłoszonego przetargu. Takie ustalenia zapadły podczas korespondencyjnego posiedzenia Komisji, które odbyło się 29 kwietnia. Również korespondencyjnie w tym dniu zebrała się Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Radni chcieliby ograniczenia planowanych prac do minimum, co pozwoliłoby na ochronę cennych siedlisk fauny i flory znajdujących się na Zakrzówku.

Według radnych zachowanie w pełni walorów środowiskowych będzie możliwe jedynie poprzez odstąpienie od tworzenia na tym obszarze kąpieliska i udostępnienie terenu do rekreacji (pływania) na zasadzie wolnego dostępu, wraz z ewentualnym utworzeniem naturalnej plaży i infrastruktury sanitarnej (natryski i toalety).

- Zdajemy sobie sprawę, że w związku z niedoborem otwartych, miejskich kąpielisk w Krakowie podjęto działania mające na celu dostosowanie kamieniołomu do funkcji rekreacyjnej. Jeśli zatem rekomendacja Komisji w opinii Prezydenta nie jest możliwa do realizacji i UMK nie zmieni zdania co do zamiaru utworzenia kąpieliska, to wnioskujemy o zmianę zakresu tej inwestycji, poprzez rezygnację z budowy obiektów kubaturowych innych niż infrastruktura sanitarna, czyli natryski i toalety – możemy przeczytać we wniosku do Prezydenta.

Radni apelują także o przeniesienie kąpieliska na duży akwen, co ograniczy negatywny wpływ na środowisko z racji wykorzystania istniejącej drogi technologicznej, oraz aktualnego ukształtowania terenu, które pozwoli wytyczyć obszar kąpieliska z dala od skał kamieniołomu. Według radnych z Komisji Kształtowania Środowiska wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, że teren zalewu Zakrzówek będzie mógł być oddany mieszkańcom wcześniej, niż stanowią dotychczasowe plany Zarządu Zieleni Miejskiej.

Radni z  Komisji Kształtowania Środowiska w treści wniosku do Prezydenta powołują się na liczne wnioski mieszkańców, ekspertów, Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz apel 38 organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Komisja odbyła także wizję lokalną na terenie zalewu Zakrzówek.

Ponadto Komisja Kształtowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC. Ten projekt uchwały był także przedmiotem posiedzenia Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, która również go pozytywie zaopiniowała, a na sesji 29 kwietnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w tej sprawie.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Ewelina Garbacka-Kalemba
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat