Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O dotacjach dla przedszkoli oraz próbie przekształcenia MDK-ów

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji radni dyskutowali m.in. na temat dwóch rodzajów uchwał dotyczących dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli. Pierwszy – autorstwa Klubu Radnych Przyjazny Kraków – zwiększający dotację celową. Drugi – Prezydenta Miasta Krakowa – obniżający dotację do wysokości przewidzianej w ustawie.

Fot. Wiesław Majka
Wiesław Majka

Jak przekonywał radny Łukasz Wantuch, referujący projekty uchwał w imieniu Klubu Przyjazny Kraków, zwiększenie dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli jest konieczne, gdyż w związku z dużą liczbą rodziców, którzy wypisują dzieci z tych placówek, mogą one upaść. Z kolei Ewa Całus, dyrektor Wydziału Edukacji mówiła, że miasta przy przewidywanym spadku dochodów nie stać na obecnie obowiązującą wysokość dotacji oraz informowała radnych o oszczędnościach, jakie poczyni Gmina Miejska Kraków w przypadku uchylenia uchwał i zastosowania dofinansowań w wysokości przewidzianej w ustawie.  Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały zwiększające dotacje dla przedszkoli, projekty prezydenckie nie uzyskały opinii pozytywnej.

Komisja zajmowała się także projektami uchwał mającymi na celu przekształcenie Młodzieżowych Domów Kultury w filie instytucji kultury takich jak: Krakowskie Forum Kultury, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Centrum Kultury Podgórza oraz Nowohuckiego Centrum Kultury. Dyrektor Ewa Całus przekonywała, że zmiana ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której MDK-i musiałyby znacznie ograniczyć działalność oraz że proponowana zmiana nie wpłynie na dorobek tych instytucji.

Z jej opinią nie zgodziły się radne Teodozja Maliszewska i Agata Tatara. Przekonywały, że wpłynie to znacząco na pracowników Młodzieżowych Domów Kultury, którzy obecnie są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, a nadzór merytoryczny nad placówkami sprawuje Małopolski Kurator Oświaty oraz że proponowane zmiany nie są korzystne dla dzieci uczęszczających do tych placówek. Projekty uchwał nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji.

pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: Ewelina Garbacka-Kalemba
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat