Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Kultura odporna” – zestaw narzędzi wspierających sektor kultury

W związku z sytuacją związaną z rozszerzaniem się pandemii COVID-19 i koniecznością zwalczania jej skutków, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przygotował pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców „Kultura odporna”. Interwencją i wparciem objęci zostaną zarówno indywidualni twórcy i animatorzy, jak i organizacje pozarządowe, instytucje, przedstawiciele najważniejszych sektorów kreatywnych, w tym, m.in.: producenci muzyczni i audiowizualni, sektor sztuk wizualnych, sektor filmowy i branża książki. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to w tej chwili ok. 12 milionów złotych.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Nazwa programu oznacza sektor powiązany ze wszystkimi innymi dziedzinami gospodarki społecznej. Określa przestrzeń wzajemnie wzmacniającą się, solidarną i dialogującą. „Kultura odporna” to świat współpracujących ze sobą sektorów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw kreatywnych i indywidualnych twórców, to sieć wzajemnej łączności i odpowiedzialności.

„Kultura odporna” oznacza siłę i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych. To umiejętność wspólnego planowania, a zarazem elastycznego reagowania. To wspólny zestaw wartości i pielęgnowanie międzyludzkiej przestrzeni poprzez sztukę, animację, edukację kulturową, twórcze i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa.

Obok instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego ważną częścią programu jest stworzenie polityk i programów rozwojowych. Narzędzi pozwalających poszczególnym sektorom jeszcze lepiej współpracować, jeszcze lepiej mierzyć swoje efekty, budować wartość i siłę każdej z branż kultury, ale także pielęgnować etos współdzielenia się zasobami, wiedzą, ideami.

Za wartości istotne przy tworzeniu programu uznajemy m.in.: odpowiedzialność za środowisko społeczne, ale i środowisko naturalne; kwestie związane z inkluzywnością i dostępnością kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami; edukację kulturową, budowanie wspólnoty mieszkańców poprzez kulturę; mobilność artystów i wymianę kulturową; interdyscyplinarną współpracę, elastyczność i szybkie reagowanie; kreatywność i budowanie kapitału symbolicznego mieszkańców, wzmacnianie różnorodności pola twórców; działania zmierzające do realizacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Postulaty zawarte poniżej uwzględniają rekomendacje środowiska zgłoszone w formie ankiet przesłanych do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

„Kultura odporna” – pakiet działań przygotowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK [PDF]
 

Program „Kultura odporna” – dane teleadresowe

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat