Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowskie szkoły i przedszkola otrzymują dotacje w pełnej wysokości

Stan epidemii wymusił zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach. Co w takiej sytuacji z dotacjami dla niesamorządowych jednostek? – pytają media i mieszkańcy. Wyjaśniamy: w tym zakresie nic się nie zmieniło. Mimo czasowego ograniczenia funkcjonowania zarówno przedszkola, jak i szkoły i placówki otrzymują dotacje na dotychczasowych zasadach.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W Krakowie wypłata dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz placówek – dokonywana jest na zasadach dotychczas obowiązujących. Tak więc wbrew pojawiającym się w mediach nieścisłym informacjom stawki dotacji dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w Krakowie nie zostały zmniejszone.

Ponadto należy podkreślić, że na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miasta Krakowa placówki niesamorządowe, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne, już od wielu lat otrzymują zwiększoną dotację niż ta, która wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Od początku bieżącego roku dla tych placówek dotacja wynosi:

  • 1227,31 zł miesięcznie na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zamiast gwarantowanych 1022,76 zł ustawowych,
  • 869,35 zł miesięcznie na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym zamiast gwarantowanych 767,07 zł ustawowych,
  • 613,66 zł miesięcznie na jedno dziecko w publicznym punkcie przedszkolnym zamiast gwarantowanych 511,38 zł ustawowych,
  • 664,79 zł miesięcznie na jedno dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym zamiast gwarantowanych 409,10 zł ustawowych,
  • 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej zamiast gwarantowanych 591,02 zł ustawowych,
  • 502,37 zł miesięcznie na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej zamiast gwarantowanych 443,27 zł ustawowych.

Wysokość dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Kraków na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w niesamorządowych jednostkach systemu oświaty w styczniu, lutym i marcu tego roku została wypłacona wg powyższych stawek. Również w kwietniu zostanie wypłacona dotacja na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w pełnej wysokości, mimo że placówki te są zamknięte.

Zmianie uległy tylko zasady (ale nie stawki) wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych oraz niepublicznych szkół dla dorosłych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 564) dotacja za okres od 1 marca 2020 r. przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek uczestnictwa w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat