Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Od 1 kwietnia wznowiono działanie składów orzekających Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Sprawdź, jak epidemia i związane z nią regulacje prawne wpływają na zasady orzekania oraz ważność orzeczeń i kart parkingowych.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Wszystkie orzeczenia będą wydawane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie bez obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka. Informacje o terminach rozpatrywania wniosków zostaną przekazane telefonicznie lub drogą pocztową. Wydane orzeczenia będą przesyłane na adresy korespondencyjne wskazane we wnioskach.

Na podstawie nowych regulacji prawnych wydłużona zostanie (do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego) ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony, także tych, których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie nowej ustawy.

Wydłużona zostaje – także do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – ważność kart parkingowych wydawanych osobom niepełnoprawnym i placówkom. Skład orzekający ma też prawo przyznania uprawnień do korzystania z karty parkingowej osobom z chorobami układu oddechowego i krążenia (symbol 07-S) pod warunkiem, że stwierdzone zostaną znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Nowe regulacje zostały wprowadzone zgodnie z ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Szczegółowe informacje o działaniu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnościami wraz z podstawą prawną regulującą poszczególne zmiany i funkcjonowanie zespołu można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat