Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydłużony czas na uwagi do planu „Azory – Zachód”

W związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wydłużony został czas na składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Zachód”.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Uwagi można składać do 8 maja – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - do odwołania tylko poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu (lista lokalizacji pojemników dostępna jest tutaj),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z projektem planu można zapoznać się na stronie internetowej bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat