Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Pauza” dla przedsiębiorców

Problematyczna sytuacja właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych czy przewoźników sprawiła, że prezydent Krakowa podjął kroki, które ułatwią działalność podmiotom gospodarczym w kryzysowym dla nich czasie. Powstał program „Pauza”.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Przewodnik po programie „Pauza”

 

List prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do przedsiębiorców

„Jako Kraków nie pozostaniemy jednak bezczynni i w ramach naszych możliwości i kompetencji będziemy się starali wprowadzić ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszym mieście” – pisze w skierowanym do przedsiębiorców liście prezydent Krakowa.

Przeczytaj całą odezwę tutaj.

 


Ulga w spłacie podatku po terminie

Przy obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nienaliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. Niemniej jest możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Dotyczy to opłat takich, jak:

  • podatek od nieruchomości,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłata targowa,
  • podatek od środków transportu,
  • i innych wymienionych w Krakowskim Portalu Podatnika.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wszelkie informacje dotyczące tego rozwiązania są dostępne tutaj.

W razie dodatkowych pytań Wydział Podatków i Opłat UMK pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 12 616 92 11, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77.

Pomoc de minimis

Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wprowadza możliwość skorzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców – dzierżawców miejskich targowisk. Pomoc będzie skierowana do tych przedsiębiorców, których zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w danym okresie gospodarczym.

Wszelkie informacje dotyczące tej formy pomocy, a także linki do procedur w Biuletynie Informacji Publicznej UMK są dostępne tutaj.

Pomoc dla dorożkarzy

Wprowadzony przez prezydenta Krakowa program „Pauza” skierowany jest także do przedsiębiorców - dorożkarzy.

Pomoc lokalnym przedsiębiorcom

Kongregacja Kupiecka i Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przygotowały specjalne plakaty, które będą nformować o tym, że dana firma to lokalny przedsiębiorca, który potrzebuje wsparcia nas wszystkich. Szczegóły akcji dostępne tutaj.

Dodatkowa infolinia w sprawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Do dyspozycji przedsiębiorców są trzy numery telefonów w zakresie spraw CEIDG realizowanych w Urzędzie Miasta Krakowa. To 12 616 56 00, 12 616 56 19, 12 616 56 01.


Informator dla klientów Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

Kliknij tutaj, aby pobrać informator w formie pliku PDF.

pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat