Komunikat archiwalny

Zalecenia dla dzierżawców targowisk miejskich

Wydział Spraw Administracyjnych UMK apeluje do dzierżawców targowisk miejskich, aby w związku z obowiązującym stanem epidemii, uważnie śledzili komunikaty władz państwowych i służb sanitarnych, stosowali się do nich i podejmowali wszelkie niezbędne decyzje adekwatnie do zaistniałych okoliczności.

Zalecenia dla dzierżawców targowisk miejskich
Fot. Paweł Krawczyk

Magistrat przypomina również o wydanych przez Ministerstwo Rozwoju „Wytycznych dla placówek handlowych i usługowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa”.

Zgodnie z nimi w obiektach handlowych i usługowych zaleca się:

 • Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1–1,5 m).
 • Nie obawiać się zwracania uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:
  • przed rozpoczęciem pracy;
  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
  • o obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
  • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
  • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
  • po skorzystaniu z toalety;
  • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
  • po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
  • po kontakcie z pieniędzmi.
 • Ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam, gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta – zwracać uwagę na właściwą higienę.
 • Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).
 • Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.
 • Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 • Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
 • Powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Pełny tekst wytycznych Ministerstwa Rozwoju znajduje się tutaj.

Dzierżawcy powinni stosować się do tych wytycznych oraz upowszechniać je wśród kupców prowadzących działalność na targowisku oraz klientów. Powinni także przeciwdziałać w przypadku tworzenia się na targowiskach nadmiernych skupisk ludzi.

W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować:

Pokaż metkę
Autor: Grażyna Rokita
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także