Podsumowanie sesji nadzwyczajnej

38. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w piątek 20 marca - trwała od godz. 16 do 17:40, radni podjęli 17 uchwał.

Podsumowanie sesji nadzwyczajnej
Fot. Magdalena Bartlewicz

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa. Przyjęli też sześć projektów uchwał związanych z założeniem branżowych szkół II stopnia – powstaną one między innymi w: Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 czy Zespole Szkół Budowlanych nr 1.

Radni podjęli też szereg uchwał związanych z wyrażeniem zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także