Tymczasowe zasady korzystania z biletu socjalnego i aktywizującego

Wszystkie osoby, które są uprawnione do korzystania z biletu socjalnego, do momentu otwarcia punktów sprzedaży biletów, mogą podróżować komunikacją miejską na podstawie zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dodatkowo trzeba posiadać dowód tożsamości). Po otwarciu punktów sprzedaży biletów pasażerowie, którzy z tej możliwości skorzystają, powinni zgłosić się o wydanie właściwego biletu.

Tymczasowe zasady korzystania z biletu socjalnego i aktywizującego
Fot. MPK SA w Krakowie

Z kolei osoby bezrobotne do czasu otwarcia punktów sprzedaży biletów będą mogły się poruszać komunikacją miejską w Krakowie na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania urząd pracy oraz na podstawie dowodu tożsamości. Po otwarciu punktów sprzedaży biletów pasażerowie będą musieli się zgłosić, aby zapisać bilet z odpowiednią datą.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także