Nadzwyczajnie o projektach uchwał

W porządku obrad 38., nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa znajduje się 10 punktów. Sesja rozpocznie się w piątek 20 marca o godz. 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Nadzwyczajnie o projektach uchwał
Fot. Mateusz Mosiala

W porządku obrad jest pięć projektów uchwał związanych z wyrażeniem zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pośród projektów uchwał związanych ze sprzedażą mienia należącego do Gminy Miejskiej Kraków jest m.in. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Jana Buszka na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z udzieleniem 90 proc. bonifikaty od ich ceny. Radni głosować też będą dwa projekty uchwał związane ze zmianami w budżecie na 2020 r.

Przypomnijmy, że sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa. Odbędzie się ona w rygorze sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Sesję RMK można będzie śledzić on-line.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także