Pomagamy cały czas – rozmowa z dyrektorem krakowskiego MOPS-u

Zagrożenie koronawirusem, kwarantanna, izolacja - chociaż dla wielu ta sytuacja może oznaczać zwolniony tryb działania, to dla jednostek miasta profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pomocy jest wyzwaniem wymagającym szybkiego dostosowania się do niecodziennych okoliczności. O tym, jak miasto pomaga starszym, samotnym, niepełnosprawnym, przebywającym w kwarantannie i izolacji, opowiada Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Krakowie,

Pomagamy cały czas – rozmowa z dyrektorem krakowskiego MOPS-u
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Kto teraz najbardziej potrzebuje pomocy ze strony miasta?

Najbardziej potrzebują pomocy osoby, które tak naprawdę objęte są stałym wsparciem miasta, czyli przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, samotni. Koncentrujemy się na zapewnieniu odpowiednich usług opiekuńczych w domach naszych podopiecznych i w placówkach takich jak Domy Pomocy Społecznej, gdzie przebywają osoby wymagające całodobowej opieki. Dodatkowo zapewniamy wsparcie osobom objętym kwarantanną i izolacją.

Jak ta pomoc teraz wygląda?

Zapewniamy pomoc o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym osobom pozostającym w swoich domach, a także całodobową opiekę w DPS-ach. Wprowadziliśmy szereg zasad zwiększających bezpieczeństwo osób wymagających całodobowej opieki, począwszy od środków dezynfekujących dostępnych podopiecznym i pracownikom, wprowadzenie zakazu odwiedzin w DPS-ach i zasady nieopuszczania domów pomocy społecznej. Do aktualnej sytuacji dostosowaliśmy też wsparcie udzielane bezdomnym – w noclegowniach można teraz przebywać przez całą dobę.

 

Jak można uzyskać pomoc?

Wystarczy do nas zadzwonić. Osoby objęte stałą opieką MOPS-u kontaktują się ze swoją filią. Natomiast osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszone do sanepidu) - w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków mogą zgłaszać się telefonicznie dzwoniąc na numery: 887 202 946, 887 202 947 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-14.00), lub drogą mailową - na adres: kontakt@mops.krakow.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 19.00-8.00, w soboty i niedziele w godz. 14.00-10.00). Współpracujemy też z policjantami monitorującymi kwarantannę. Trzeba jednak podkreślić, że nasza pomoc kierowana jest tylko do tych osób, które objęte są formalną kwarantanną lub izolacją. Jesteśmy zobligowani do sprawdzania zgłoszeń do  sanepidu. Niezależnie od tego zachowujemy ciągłość działania w zakresie usług opiekuńczych zapewnianych starszym, samotnym, niepełnosprawnym –  wszystkim, którzy spełniają kryteria objęcia pomocą społeczną. Pamiętajmy, że pomoc społeczna jest dla mieszkańców, którzy nie mogą liczyć na inne wsparcie. Jeżeli kogoś stać i ma też możliwość uzyskania wsparcia od bliskich powinien w pierwszej kolejności skorzystać z ich pomocy.

Co jest teraz największym wyzwaniem?

Zakładam, że największe wyzwania jeszcze przed nami. Działamy i pomagamy niezależnie od tego, że rzeczywistość dookoła diametralnie i dynamicznie się zmienia. Przykładowo zostały zamknięte bary mleczne, z których korzystali bezdomni objęci naszą opieką, więc dziś szybko zorganizowaliśmy jadłodajnię polową, żeby podopieczni mogli zjeść ciepły posiłek. Cały czas monitorujemy poziom realizacji zadań i nasze zasoby kadrowe - staramy się też przygotować z wyprzedzeniem na ewentualne sytuacje kryzysowe, które dopiero mogą się zdarzyć.

 

A jak mieszkańcy miasta mogą teraz wesprzeć działania MOPS-u?

Zwracajmy uwagę na to, czy w swoim otoczeniu mamy osoby potrzebujące pomocy i w miarę możliwości pomagajmy samodzielnie. Może naszym sąsiadem jest senior, który boi się lub nie powinien teraz wychodzić? Bądźmy wrażliwi na swoich sąsiadów – na osoby starsze samotne, z niepełnosprawnościami. Pomoc sąsiedzka jest teraz wyzwaniem i zadaniem dla wszystkich mieszkańców Krakowa.

 

Tagi: wywiad, MOPS

Pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także