Rada Miasta Krakowa pracuje w zmienionym trybie

Sesje Rady Miasta Krakowa 25 marca i 8 kwietnia nie odbędą się – taką decyzję w związku z sytuacją epidemiologiczną ogłoszoną przez Rząd RP podjął Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Rada Miasta Krakowa pracuje w zmienionym trybie
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Najbliższy termin sesji wynikający z harmonogramu prac Rady Miasta Krakowa to 22 kwietnia.

- W przypadku koniecznym do zapewnienia właściwego funkcjonowania miasta w czasie epidemii – m.in. przeniesienia środków budżetowych, zmiany w uchwałach, regulaminach związane z bezpieczeństwem kryzysowym - na ewentualny wniosek Prezydenta Miasta Krakowa może odbyć się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krakowa – mówi Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Organizacja sesji nadzwyczajnej będzie poddana rygorom wynikającym z regulacji przyjętych przez Rząd RP, na sali obrad nie będzie mogło przebywać więcej niż 50 osób w tym 43 radnych, 5 pracowników obsługi, 2 referentów projektów uchwał. Osoby postronne nie będą wpuszczane na salę obrad.

- W poniedziałek na spotkaniu z Sekretarzem Miasta Krakowa oraz na posiedzeniu Komisji Głównej RMK omówię szczegóły przyjętych środków nadzwyczajnych w tym ewentualną konieczność organizacji sesji nadzwyczajnej – dodaje Dominik Jaśkowiec.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także