Komunikat archiwalny

Ograniczenia w dostępie do krakowskiego USC

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie ograniczył aż do odwołania bezpośrednie przyjmowanie klientów. Od poniedziałku, 16 marca realizuje tylko i wyłącznie sprawy w zakresie bieżącej rejestracji zgonów i sporządzania aktów zgonów.

Ograniczenia w dostępie do krakowskiego USC
Fot. telewizja.krakow.pl

Akty zgonu są sporządzane dla osób, które zmarły na terenie Krakowa. Rejestracja zgonów odbywa się przy ul. Lubelskiej 29 i os. Zgody 2.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od daty sporządzenia karty zgonu przez lekarza. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Liczba osób w urzędzie jest stale ograniczana przez rekomendacje właściwych służb sanitarnych dlatego USC prosi, aby do rejestracji zgonu przychodziła tylko osoba zgłaszająca zgon. Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane do urzędu. W innych sprawach nie ma bezpośredniej obsługi - urzędnicy proszą o niezgłaszanie się po odpisy, zaświadczenia lub inne dokumenty.

– Urząd Stanu Cywilnego apeluje do przyszłych nowożeńców o ograniczenie do maksymalnie 10 osób liczby uczestników uroczystości zaślubin. Prośba spotyka się ze zrozumieniem ze strony krakowian. W większości przypadków śluby odbywają się przy udziale nowożeńców i świadków, czyli 4 osób – mówi Edmund Olczak – dyrektor USC w Krakowie.

Kierownictwo i pracownicy USC zachęcają także do wygodnych i bezpiecznych form kontaktu elektronicznego i telefonicznego. Formularze elektroniczne dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Telefony kontaktowe do poszczególnych referatów Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie według prowadzonych spraw dostępne są tutaj.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także