Informacja o stanie bezpieczeństwa w 2019

Podczas posiedzenia Komisji Praworządności radni wysłuchali informacji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku. Komendant Straży Pożarnej poinformował natomiast o ćwiczeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przeprowadzonych przez strażaków przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Informacja o stanie bezpieczeństwa w 2019
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

O udzielenie informacji na temat stanu bezpieczeństwa związanego z pojawieniem się przypadku koronawirusa w Krakowie poprosił radny Stanisław Moryc.

- W Małopolsce zostały wskazane dwa szpitale pod którymi Państwowa Straż Pożarna miała przeprowadzić ćwiczenia. W Krakowie jest to Szpital Uniwersytecki przy ul. Jakubowskiego. Państwowa Straż Pożarna przygotowała doraźny punkt diagnostyczny przed oddziałem zakaźnym szpitala. Został on zorganizowany na bazie trzech ogrzewanych pneumatycznych namiotów mobilnych. Całe wyposażenie do punktu diagnostycznego dostarczył szpital. Ćwiczenia odbyły się w zeszłą środę. Zgodnie z poleceniem, które otrzymaliśmy od Komendanta Głównego, te punkty pozostały na miejscu w na wypadek konieczności ich wykorzystania – informował Paweł Knapik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Następnie radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku w Krakowie. Komendant Miejski Policji w Krakowie Zbigniew Nowak przedstawił szereg danych statystycznych. Poinformował, że w zeszłym roku na terenie miasta Krakowa stwierdzono 19 476 przestępstw – czyli wszystkich czynów, które zostały popełnione i ujawnione przez policję. Wykrywalność plasuje się na poziomie 59,3 proc. - widoczna jest tendencja zwyżkowa. Liczba policjantów służby prewencyjnej, patrolowej  i obwodowej w zeszłym roku wyniosła 107 300. Średni czas reakcji policji na zgłoszenie wyniósł niespełna 11,5 minuty.

Plany na 2020 r.

- Planowane działania kierunkowe na 2020 rok to m.in.: pogłębianie współpracy z samorządem lokalnym w zakresie definiowania nowych zagrożeń i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku prawnego; zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej; poszerzenie współpracy dzielnicowych ze społecznością lokalną; dążymy również do tego, by nie było wakatów na stanowiskach policjantów dzielnicowych; kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych m.in. wśród seniorów zmierzających do zwalczania oszustw „na policjanta” i „na pracownika administracji”; zwiększenie skuteczności w zwalczaniu przestępczości pospolitej; ograniczenie przestępczości związanej z oszustwami za pośrednictwem internetu i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (…) – informował komendant Nowak.

Pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także