Rodzinne Ogrody Działkowe zapłacą mniej za śmieci

Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach większości użytkownikom systemu przyniosła podwyżki. Ale nie wszystkim. Rodzinne Ogrody Działkowe zamiast zryczałtowanej opłaty od działki w wysokości 49,70 zł lub 74,55 zł płacić będą 54,10 zł za pojemnik o pojemności 1,1 m3. Takie informacje zostały przekazane działkowcom podczas spotkania z urzędnikami zorganizowanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

Rodzinne Ogrody Działkowe zapłacą mniej za śmieci
Fot. Małgorzata Kubowicz

Marek Kabaciński, wiceprezes MPO Kraków tłumaczył zebranym na spotkaniu przedstawicielom ROD-ów dlaczego nowa ustawa o porządku i czystości w gminach wpływa na wzrost  kosztów systemu gospodarowania odpadami.

Nowa ustawa o porządku i czystości w gminach, która wymusza na samorządzie zmiany w uchwałach, wprowadza bezwzględny obowiązek sortowania śmieci. To powoduje, że do budżetu miasta wpłynie około 11 mln zł mniej z tytułu deklaracji o nieselektywnej zbiórce śmieci (zwiększona opłata). Koszty systemu podnosi także m.in. zwiększona opłata środowiskowa oraz obowiązkowy monitoring  wizyjny instalacji. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie nieruchomości niezamieszkałych, do których zaliczone zostały również Rodzinne Ogrody Działkowe. Skutkiem zmian może być spadek dochodów ZSGOK wyceniany na ok. 19,7 mln zł. Ustawowo została także ograniczona wysokość opłaty za pojemnik z nieruchomości mieszanych. Spadek dochodów z tego tytułu przewidywany jest na ok. 27,2 mln zł.

Skutkiem zmian ustawowych, niezależnych od samorządu, będzie wzrost kosztów oraz spadek dochodów w systemie gospodarowania odpadami sięgający 100 mln zł. Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi musi się bilansować, dlatego konieczna jest regulacja stawek opłat za odbiór odpadów.

Zryczałtowana stawka roczna

Podwyżka nie dotknie jednak Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Od 2019 roku ROD-y były na zryczałtowanej stawce rocznej za działkę wynoszącej 74,55 zł za zbiórkę nieselektywną oraz 49,70 zł za zbiórkę selektywną. Działkowcy podczas zeszłorocznego spotkania z Przewodniczącym RMK skarżyli się na znaczną podwyżkę związaną ze zmianą sposobu liczenia. Problemem dla ROD-ów jest obecny rok i zryczałtowana stawka, bowiem wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 pozostanie na tym samym poziomie jak w roku 2019.

- Ogrody zostały postawione w równie trudnej sytuacji, co rok temu. Po raz kolejny do 14 marca jesteśmy zmuszeni dokonać płatności. ROD-y podlegają sezonowości. Nie mamy czynnego działania, jesteśmy przed walnymi zebraniami, podczas których dopiero ustalimy tegoroczne stawki. Teraz brakuje nam zasobów finansowych – tłumaczyła Marta Warmuz, prezes małopolskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie ze statutami ogrodów działkowych członkowie opłaty wnoszą do 30 czerwca.

- Rok temu o tym rozmawialiśmy. Dlaczego wrócił termin 14 marca? Czy nie można terminu płatności dla ogrodów działkowych przesunąć na czerwiec? – dopytywał przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Wydziały UMK nie dokonywały zmian w poprzedniej uchwale, bowiem czekają na nowe uchwały dotyczące Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami. Zgodnie z nową uchwałą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ROD-ów będzie stanowiła iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2019 r. większość ROD-ów uiściło opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminowo lub z niewielkim poślizgiem. Kilka ogrodów skorzystało z ulgi w formie odroczenia terminu płatności lub rat.

Częstotliwość odbierania bio odpadów

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec obiecał działkowcom, że wystąpi do Prezydenta z pismem w sprawie każdorazowego przychylania się do próśb działkowców dotyczących rozłożenia płatności na raty, czy przesunięcia terminu płatności za  odbiór śmieci.

Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwracali także uwagę, że każdy ogród ma na swoim terenie kompostownik. Dopytywali, czy nie dałoby się zmienić częstotliwości odbierania bio odpadów. - Te pojemniki często nie są zapełnione nawet w połowie – tłumaczyli działkowcy. Działkowców zadowoliłoby wywożenie tych odpadów raz na dwa tygodnie. Okazuje się jednak, że taka zmiana wymagałaby dogrania harmonogramu z innymi uczestnikami systemu biznesowego, wśród których są m.in. także hotele i restauracje.

Na nowy system płatności, zgodnie z ustawą, działkowcy przejdą najpóźniej w ciągu 12 miesięcy po wejściu w życie nowych uchwał o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, najprawdopodobniej jednak od 1 stycznia 2021 r.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także