Komunikat archiwalny

Pół roku obowiązywania uchwały antysmogowej

5435 kontroli palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w trakcie sześciomiesięcznych działań, w związku z obowiązującym zakazem spalania węgla i drewna w Krakowie. Ujawnili 348 wykroczeń, nałożyli 86 mandatów karnych na kwotę 21 800 zł, przygotowali 255 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, a także pouczyli siedem osób.

Pół roku obowiązywania uchwały antysmogowej
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Przepisy antysmogowe

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Tym samym od 1 września ubiegłego roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Sankcje

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA