Komunikat archiwalny

Taksówki będą bardziej ekologiczne

Do piątku, 3 kwietnia trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej. Mają one wypracować rozwiązania ograniczające emisję komunikacyjną poprzez wsparcie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi przewozu osób taksówką na terenie Krakowa. Program pilotażowy zakłada dofinansowanie wymiany posiadanych środków transportu na nowe, bardziej przyjazne środowisku, emitujące mniej zanieczyszczeń do powietrza, w tym także gazów cieplarnianych.

Taksówki będą bardziej ekologiczne
Fot. Magiczny Kraków

Pilotaż będzie skierowany do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Krakowa.

W czasie konsultacji społecznych projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (pok. 3), w okresie trwania konsultacji społecznych,
  • w wersji papierowej w punkcie informacyjno-doradczym Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 (pok. 8).

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 3 kwietnia w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków,
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 (pok. 8), 30-533 Kraków,
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje-POEK”,
  • podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru eksperckiego.

Pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także