Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O lasach wokół Krakowa

Konieczność przeredagowania rezolucji wg druku nr 828-R, dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz zmiana adresata – to wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Klub Przyjazny Kraków jeszcze w listopadzie 2019 roku złożył projekt rezolucji do Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w sprawie maksymalnego ograniczania pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.  

Projekt rezolucji dwukrotnie odsyłany był do komisji w celu uzyskania opinii: Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza, Komisji Kształtowania Środowiska oraz do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

W rezolucji radni zwracają uwagę, że lasy w sąsiedztwie Krakowa powinny pełnić funkcję głównie ochronną, rekreacyjną, edukacyjną, a nie gospodarczą. – Stare i martwe drzewo pełni również ważną funkcję w ekosystemie, dlatego należy je pozostawić, pod warunkiem że nie stanowi zagrożenia dla ludzi. W czasach zmian klimatycznych, a także walki o czyste powietrze musimy działać tak, aby jak najwięcej drzewostanu było chronionego wraz z nasadzeniami nowych roślin – argumentują w rezolucji jej projektodawcy.

Przedstawiciele Lasów Państwowych zwracali uwagę radnych obu Komisji na konieczność wyznaczenia jasnego celu w rezolucji. Okazuje się, że wpisanie jedynie ograniczenia wycinki nie jest wystarczające. Inaczej gospodaruje się lasem, gdy celem jest łagodzenie zmian klimatu, inaczej natomiast, gdy celem jest walka o bioróżnorodność.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski sugerował, że pogodzeniem oczekiwań radnych i konieczności gospodarowania lasem może być wpisanie do rezolucji działań turystycznych na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Za takim celem poszłoby odpowiednie zagospodarowanie lasu: wyznaczenie tras parkowych, rowerowych, pojawiłyby się wiaty, czy łąki piknikowe.

Konieczna jest również zmiana adresata rezolucji. Dyrektor Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego nie jest zarządcą tego terenu. Okazuje się także, że Lasy Państwowe mają udział w Parku wynoszący 6,7 proc. powierzchni, czyli ok. 400 ha. Uczestnicy posiedzenia zdecydowali, że w trybie roboczym ustalona zostanie treść rezolucji oraz jej adresat.

Podwyższyć wiek rębności

- Kraków podwyższył wiek rębności dla poszczególnych gatunków drzew. Działania te były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – mówił Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. I sugerował, by Lasy Państwowe również rozważyły podwyższenie wieku rębności drzew na etapie urządzania lasu w Krzeszowicach i Zabierzowie. – Tym prostym zabiegiem można zmienić odbiór społeczny krakowian w zakresie gospodarowania lasami – argumentował dyrektor Kempf.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat